Postępy Fizyki 9 (3)

Tom

9

Zeszyt

3

Rok

1958
Postępy Fizyki 9 (3) 1958
Spis treści:
 
 1. A. Pais - Działalność naukowa T. D. Lee i C. N. Yanga (str. 243)
 2. Z. Chyliński, W. Wolter - Zagadnienie modyfikacji wzorów na procesy promieniowania elektromagnetycznego i tworzenia par elektronowych (str. 249)
 3. I. Adamczewski - Podstawy teoretyczne przewodnictwa elektrycznego ciekłych dielektryków (str. 261)
 4. A. Wrzesińska - Mechanizm świecenia fosforów krystalicznych-luminoforów (str. 281)
 5. K. Antonowicz - Magnetyczny rezonans jądrowy i jego zastosowanie (str. 303)
 6. Pomiar polaryzacji neutrino (R. Sosnowski) (str. 327)
 7. Reakcja termojądrowa w wyładowaniach dużej mocy (K. Sosnowski) (str. 328)
 8. Wzmacniacz prądu stałego WPS-1 (J. Kaliński) (str. 333)
 9. Konferencja reakcji jądrowych niskich i średnich energii, Moskwa (A. Hrynkiewicz) (str. 343)
 10. Konferencja spektroskopii jądrowej i reakcji jądrowych, Dubna (J. Żylicz) (str. 347)
 11. KRONIKA (str. 350)
 12. W. Iwanowska - Radioastronomia (Wł. Zonn) (str. 361)
 13. R. Sachs - Fizyka teoretyczna jądra atomowego (R. Kołodziejski) (str. 362)
 14. B. W. Dieriagin - "Co to jest tarcie" (M. Halaunbrenner) (str. 363)