Postępy Fizyki 9 (2)

Tom

9

Zeszyt

2

Rok

1958
Postępy Fizyki 9 (2) 1958
Spis treści:
 
 1. W. Natanson - Autobiografia (str. 115)
 2. J. Weyssenhoff - Działalność naukowa profesora W. Natansona (str. 120)
 3. A. Piekara - Wspomnienie o profesorze Natansonie jako o myślicielu i humaniście (str. 125)
 4. L. Infeld - Moje wspomnienia o Władysławie Natansonie (str. 130)
 5. J. Nikliborc - Wspomnienie o Czesławie Reczyńskim w 50-lecie wynalezienia lampy kwarcowej (str. 137)
 6. L. Sosnowski - Aktualne zagadnienia fizyki półprzewodników (str. 145)
 7. W. Królikowski - O porównaniu z doświadczeniem teorii mezonowej (str. 151)
 8. J. Rzewuski - O inwersjach czasu i przestrzeni (str. 159)
 9. W. Rubinowicz - Wkład Tomasza Younga w teorię uginania światła (str. 183)
 10. B. Buras - Pobudzenie rotonów w helu II przez "zimne" neutrony (str. 189)
 11. M. W. Fock - Wygaszanie zewnętrzne, oddziaływania wzajemne aktywatorów i migracja dziur w fosforach ZnS-Cu i ZnS-Cu, Co (tłum. P. Jaszczyn) (str. 197)
 12. Z. A. Trapieznikowa - Niektóre własności optyczne nowych luminoforów aktywowanych pierwiastkami z grupy ziem rzadkich (tłum. P. Jaszczyn) (str. 211)
 13. III Sesja Rady Naukowej ZIBJ Dubna (K. Majewski) (str. 211)
 14. Konferencja "Teoria pasmowa metali i struktura powierzchni Fermiego", Londyn (M. Suffczyński) (str. 224)
 15. KRONIKA (str. 228)