Postępy Fizyki 9 (1)

Tom

9

Zeszyt

1

Rok

1958
Postępy Fizyki 9 (1) 1958
Spis treści:
 
  1. A.Trautman i W. Tulczyjew - Grawitacja i niezmienniczość (str. 3)
  2. M. Suffczyński - Rezonans spinowy elektronowy o centrach V (str. 27)
  3. I. Adamczewski - O przewodnictwie elektrycznym ciekłych dielektryków (str. 49)
  4. G. F. Chew - Struktura nukleonu (str. 75)
  5. Zderzenia nukleonu o energii ~ 3 . 1014 eV z nukleonem w emulsji fotograficznej (J. Gierula) (str. 91)
  6. Letnia Szkoła Fizyki Teoretycznej w Les Houches (P. Zieliński) (str. 94)
  7. Konferencja poświęcona cząstkom elementarnym w Padwie i Wenecji (E. S. i W. K.) (str. 96)
  8. KRONIKA (str. 99)
  9. Z. Matyas - Wstęp do kwantowej teorii półprzewodników (rec. M. Suffczyński) (str. 111)