Postępy Fizyki 8 (4)

Tom

8

Zeszyt

4

Rok

1957
Postępy Fizyki 8 (4) 1957
Spis treści:
 
  1. L. Rosenfeld - Rozkład ładunku w jądrach (str. 407)
  2. A. M. Lane - Reakcje jądrowe (str. 417)
  3. Z. Szymański - Kolektywne ruchy nukleonów w jądrze atomowym (str. 437)
  4. A. Tramer - Widma oscylacyjne i stałe siłowe drobin wieloatomowych (str. 457)
  5. Oznaczenia i jednostki (tłum. W. Majewski) (str. 485)
  6. Stwierdzenie istnienia cząstki sigma° (P. Zieliński) (str. 499)
  7. VII konferencja fizyki jądrowej w Rochester (J. Werle) (str. 503)
  8. KRONIKA (str. 505)
  9. E. Broda - Energia jądrowa, groza czy nadzieja? (O. Wołczek) (str. 511)