Postępy Fizyki 8 (1)

Tom

8

Zeszyt

1

Rok

1957
Postępy Fizyki 8 (1) 1957
Spis treści:
 
  1. E. Skrzypczak - Ciężkie mezony naładowane (str. 3)
  2. J. Nikliborc - Emisja polowa elektronów z metali (str. 23)
  3. J. Kociński - Stan badań teoretycznych struktury domenowej ferromagnetyków (str. 45)
  4. A. Jurewicz - O próbach uzasadnienia modelu Gell-Manna i Paisa (str. 71)
  5. VI Doroczna Konferencja Fizyki Jądrowej Wysokich Energii, Rochester 1956 (tłum. A. Wróblewski) (str. 85)
  6. H. B. G. Casimir - Perspektywy fizyki europejskiej (str. 97)
  7. G. S. Landsberg, P. A. Bażulin, M. M. Suszczinskij - "Osnownyje paramietry spiektrow kombinacjonnowo rassiejanija uglewodorodow" (rec. R. Mierzecki) (str. 115)
  8. Konferencja poświęcona promieniom kosmicznym, Budapeszt (str. 117)
  9. KRONIKA (str. 119)