Misja Polskiego Towarzystwa Fizycznego u progu drugiego stulecia działalności

Strona

32

Abstrakt

Powszechna cyfryzacja nauki i życia społecznego, wchodzące coraz szerzej do powszechnego użycia algorytmy sztucznej inteligencji, a także niezwykle dynamiczny rozwój fizyki i związanych z nią badań interdyscyplinarnych każą zatrzymać się i zastanowić nad aktualnością misji Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Temu tematowi poświęcone zostało specjalne spotkanie Zarządu Głównego PTF z przedstawicielami młodego pokolenia fizyków, które odbyło się 02.09.2023 podczas 48. Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku.

Słowa kluczowe
The mission of the Polish Physical Society on the threshold of its second century of activity

Abstract

The widespread digitization of science and social life, artificial intelligence algorithms becoming more widely used, as well as the extremely dynamic development of physics and related interdisciplinary research make us stop and reflect on the relevance of the mission of the Polish Physical Society. A special meeting of the PPS Main Board with representatives of the young generation of physicists was devoted to this topic, which took place on September 2, 2023 during the 48th Congress of Polish Physicists in Gdańsk.