Badanie antymaterii z atomową precyzją

Strona

27

Abstrakt

Badanie antymaterii to jedno z najbardziej fascynujących zagadnień współczesnej fizyki. Trwający od kilku dziesięcioleci bezprecedensowy rozwój technik doświadczalnych z pogranicza fizyki atomowej i jądrowej pozwala obecnie nie tylko wytwarzać antymaterialne cząstki, ale również je w sposób kontrolowany gromadzić, przechowywać i używać jako niezwykle precyzyjne narzędzia badawcze. Jednym z fundamentalnych pytań, na które wciąż nie znamy satysfakcjonującej odpowiedzi, jest to, czy współczesna teoria oddziaływań grawitacyjnych prawidłowo opisuje również świat antymaterialny. Odpowiedzi na to pytanie szuka międzynarodowy zespół AEgIS w CERN w Genewie, w skład którego wchodzi grupa polskich badaczy z Torunia i Warszawy. Zasadniczym celem tego ambitnego programu badawczego jest sprawdzenie z atomową precyzją, jak wygląda swobodny spadek w polu grawitacyjnym Ziemi obiektów zawierających antymaterialne składniki.

Abstract

The study of antimatter is one of the most fascinating issues in modern physics. The recent unprecedented development of experimental techniques in atomic and nuclear physics now makes it possible not only to produce antimaterial particles, but also to collect, store and use them in a controlled manner as extremely precise research tools. One of the fundamental questions still remaining without a satisfying answer is whether the contemporary theory of gravity describes correctly also the antimaterial world. Answering this question is on the agenda of AEgIS – the international team at CERN in Geneva including a group of Polish researchers from Toruń and Warsaw. The fundamental goal of this ambitious research program is to verify with atomic precision a free fall in the Earth’s gravitational field of objects containing antimaterial components.