Postępy Fizyki 73 (1)

Tom

73

Zeszyt

1

Rok

2022
Postępy Fizyki 73 (1) 2022

Zapraszam do zapoznania się z pierwszym tegorocznym numerem PF, w którym: prof. dr hab. Andrzej K. Wróblewski opowiada o wynikach śledztwa, jakie przeprowadził w sprawie ustalenia dokładnej daty otwarcia uniwersyteckiego Zakładu Fizycznego w gmachu przy ul. Hożej 69 w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof Sacha zastanawia się, czy przyszła już kolej na czasotronikę; astrobiolog, biofizyk molekularny, cytometrysta, niedoszły astronauta Jakub Janiec zdradza szereg szczegółów dotyczących nowego teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, który 25.12.2021 wyruszył w podróż do punktu L2, skąd będzie obserwował Wszechświat w podczerwieni; prof. dr hab. Ryszard Kutner zachwala ekonofizykę i socjofizykę – dziedziny nietuzinkowe i wielce interesujące; filozof i fizyk prof. dr hab. Tomasz Bigaj pyta: Is the Galilean law of free fall an a priori truth?; uczennica liceum Nina Cielica wraz z doktorantką UŚ Barbarą Szymańską-Markowską opisują huragan w filiżance kawy z mlekiem. W Kronice PTF publikujemy garść informacji, jednak wciąż za mało z uwagi na brak doniesień z większości oddziałów PTF, a także wspomnienia o fizykach, którzy już odeszli. Jedno z nich jest bardzo obszerne w porównaniu ze wspomnieniami zamieszczanymi zwykle w PF. Redakcja zdecydowała się udzielić gościny ponad dwudziestu autorom z listy My’64. Są to fizyczki i fizycy, którzy wraz ze zmarłym niedawno Krzysztofem Gawędzkim rozpoczęli studia na Hożej w 1964 roku. Rozsiani niemal po całym świecie stanowią niezwykłą społeczność zachowującą do dziś bliskie relacje przyjacielskie i koleżeńskie.

Anna Szemberg, red. naczelna