Postępy Fizyki 72 (4)

Tom

72

Zeszyt

4

Rok

2021
Postępy Fizyki 72 (4) 2021

Mija pierwszy rok trzeciej dekady XXI wieku. Zmienia się otaczający nas świat, zmienia się sposób korzystania z literatury naukowej, fachowej, a także popularyzującej wiedzę. Decyzją wydawcy (Polskiego Towarzystwa Fizycznego) tradycyjny nakład drukowany kwartalnika Postępy Fizyki począwszy od 2022 roku zostanie znacząco ograniczony, większość czytelników bowiem preferuje wersję elektroniczną czasopisma, która jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej PTF, zwolennicy zaś czytania papierowej wersji mogą odpłatnie zaprenumerować drukowane Postępy Fizyki.

Ponawiam apel Redakcji PF sprzed 3 miesięcy gorąco zachęcając do współpracy wszystkich fizyków (tych stowarzyszonych w PTF, jak i niebędących jego członkami) i apeluję do Państwa, byście dopingowali siebie, swoich współpracowników, kolegów, podopiecznych doktorantów, magistrantów i studentów, ale też swoich przełożonych do nadsyłania do Redakcji PF tekstów dotyczących waszych prac naukowych, byście dzielili się swoimi osiągnięciami badawczymi z około 700 osobową rzeszą czytelników czasopisma. Wprawdzie PF nie są czasopismem punktowanym, jednak umiejętność mówienia/pisania w języku polskim o tym, czym Państwo zajmują się na co dzień, w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów w danej dziedzinie fizyki, jest bezcenna dla autorów i wielce pożyteczna dla społeczności fizyków, a przy tym pozwala realizować misję naszego periodyku.

Anna Szemberg, red. naczelna