Postępy Fizyki 70 (3)

Tom

70

Zeszyt

3

Rok

2019
Postępy Fizyki 70 (3) 2019

45 Zjazd Fizyków Polskich za nami. Było ciekawie, różnorodnie i bardzo dużo się działo. Krótkie sprawozdanie z tych kilku intensywnych dni w Krakowie przedstawiamy w Kronice. Pięknie dziękujemy organizatorom, z prof. Józefem Spałkiem na czele, za interesujący program, włożony trud i świetną organizację. Czynimy starania, by opublikować na łamach naszego czasopisma najciekawsze wystąpienia zjazdowe. Obecnie oddawany w Państwa ręce numer zawiera pozjazdowy, bardzo interesujący artykuł prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego dotyczący fizyki polskiej w czasach przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy w kwietniu 2020 roku do Warszawy na nadzwyczajny, jubileuszowy Zjazd Fizyków Polskich z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego; więcej informacji znajdziecie Państwo na wciąż rozbudowywanej stronie 100lat.ptf.net.pl/

Redakcji bardzo zależy na tym, by Postępy Fizyki były czasopismem nas wszystkich, by jego zawartość odzwierciedlała to, czym żyją polscy fizycy, czym się zajmują, czym pasjonują, co ich interesuje, o czym rozmyślają, jakie mają plany i jakie sukcesy osiągają. Sami nie jesteśmy w stanie spełnić tego marzenia — potrzebujemy Was – naszych Czytelników. Oczekujemy na teksty, pomysły i uwagi krytyczne. Gorąco zapraszamy do współpracy z Redakcją. Prosimy o e-maile. Wprawdzie mamy w oddziałach PTF korespondentów, którzy starają się informować nas o tym, co się dzieje na ich terenie, ale to za mało. Liczymy na szerszą współpracę, tak by Postępy Fizyki były pismem całego środowiska, by je integrowały i by każdy Czytelnik mógł tu znaleźć coś dla siebie.

Anna Szemberg, red. naczelna