Postępy Fizyki 70 (2)

Tom

70

Zeszyt

2

Rok

2019
Postępy Fizyki 70 (2) 2019

Oddając w Państwa ręce drugi numer Postępów Fizyki w roku 70-lecia istnienia czasopisma, wracamy w nim do tradycji prezentowania wykładów noblowskich – publikujemy tłumaczenia dwóch wykładów laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2013 roku F. Englerta i P. Higgsa, wygłoszonych podczas ceremonii wręczenia medali. Z radością publikujemy informację dotyczącą badań, w których wzięli udział polscy fizycy pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Rzążewskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) w Warszawie. Badania te poszerzyły naszą wiedzę na temat kwantowych właściwości materii. W niedalekiej przyszłości ich zastosowanie pozwoli przyspieszyć rozwój nowych technologii, takich jak komputery kwantowe czy super dokładne detektory fal grawitacyjnych. Wyniki uzyskane przy udziale polskich fizyków to osiągnięcie na skalę światową. Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego nowego międzynarodowego układu jednostek miar SI. Cztery podstawowe jednostki – kilogram, amper, kelwin i mol – zdefiniowane zostały za pomocą stałych fizycznych: stałej Plancka h, ładunku elementarnego e, stałej Boltzmanna k i stałej Avogadra NA, czyniąc cały układ SI układem uniwersalnym, niezależnym od własności materii. Nowy układ SI obowiązuje już od 20 maja 2019 roku.

„Wyobraźmy sobie strumień światła padający na szybę. Każda szyba przepuszcza tylko część światła, a resztę odbija albo pochłania. Wystarczy spojrzeć na własne odbicie w oknie. To, ile dokładnie światła się odbija, a ile przechodzi przez szybę...” Tak zaczyna się artykuł Andrzeja Dragana, który powstał na bazie jego niedawno opublikowanej książki Kwantechizm czyli klatka na ludzi – publikacja zebrała dobre recenzje i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Do zobaczenia na 45. Zjeździe Fizyków Polskich, który w tym roku odbywa się w Krakowie w dniach 13–18 września i stanowi bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Anna Szemberg, red. naczelna