Postępy Fizyki 70 (1)

Tom

70

Zeszyt

1

Rok

2019
Postępy Fizyki 70 (1) 2019

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Postępów Fizyki, którym rozpoczynamy świętowanie Jubileuszu 70-lecia istnienia pisma. Jest to dla nas ważny moment z kilku powodów.

Po pierwsze zapraszamy Państwa do jeszcze większej aktywności w budowaniu Postępów Fizyki w przyszłości. Jako czasopismo Polskiego Towarzystwa Fizycznego jesteśmy tym medium, które w sposób naturalny przekazuje wszystko to, co dzieje się w fizyce w Polsce (i nie tylko). Jednakże bez Państwa pomocy nasza wiedza jest zbyt skąpa, aby w pełni oddać to, czym żyje środowisko polskich fizyków.

Po drugie niebawem sfinalizujemy nasze plany dotyczące digitalizacji treści ukazujących się w Postępach Fizyki, by jeszcze szybciej docierały one do Państwa. Chcielibyśmy dołączyć do licznego grona periodyków, które równolegle publikują swoje treści w Internecie i w wersji papierowej. Przy okazji zachęcamy wszystkich do czytania Kroniki w nowej odsłonie, a korespondentów oddziałów PTF – do współtworzenia treści, które się w niej ukazują.

Po trzecie Jubileusz jest zawsze szansą i pretekstem do przypomnienia ciekawych artykułów sprzed lat. Z okazji Jubileuszu, w kilku najbliższych numerach będziemy publikować najciekawsze artykuły z naszego archiwum.

Zachęcamy Państwa także do sięgania do obszernego archiwum Postępów Fizyki, dostępnego na stronie PTF. W obecnym numerze przedrukowujemy artykuł pióra Aleksandra Jabłońskiego z 1950 roku Fotoluminescencja kryształów oraz krótki wywiad z jego Autorem, który ukazał się na łamach Postępów Fizyki kilka lat później – niedługo przed śmiercią Profesora w 1980 roku. Ponadto znajdą tu Państwo obszerny artykuł podsumowujący odchody Roku Mariana Smoluchowskiego, a także artykuł „biologiczno-fizyczny” prezentujący ciekawe zjawiska przyrodnicze w „mikroświecie”. Wspominamy także wielkiego fizyka i społecznika, profesora Marka Nawrockiego, który odszedł od nas w 2018 roku.

Anna Szemberg, red. naczelna