Postępy Fizyki 7 (4)

Tom

7

Zeszyt

4

Rok

1956
Postępy Fizyki 7 (4) 1956
Spis treści:
 
  1. J. Hurwic - Stanisław Kalinowski (str. 255)
  2. J. Dąbrowski - Model optyczny jądra atomowego (str. 265)
  3. M. Kunisz, H. Niewodniczański - Stosunki natężeń w multipletach widm atomowych (str. 289)
  4. W. Kołos - Proste modele w teorii budowy cząstek (str. 301)
  5. Z. Galasiewicz - O wzbudzeniach elementarnych typu drgań plazmy (str. 317)
  6. P. Zieliński - Próba systematyzacji cząstek elementarnych Gell-Manna i Paisa (str. 331)
  7. N. F. Mott i R. W. Gurney "Zjawiska elektronowe w kryształach jonowych" (M. Suffczyński) (str. 343)
  8. Konferencja spektroskopii jądrowej w Moskwie (A. Hrynkiewicz) (str. 345)
  9. IV Konferencja Luminescencyjna w Mińsku (K. Rosiński) (str. 349)
  10. KRONIKA (str. 351)