Postępy Fizyki 7 (3)

Tom

7

Zeszyt

3

Rok

1956
Postępy Fizyki 7 (3) 1956
Spis treści:
 
 1. A. Teske - Stanisław Ziemecki (str. 123)
 2. J. Rzewuski - Teorie nielokalne (str. 131)
 3. D. Frąckowiak - Model metaliczny drobiny (str. 155)
 4. A. Wrzesińska - Fosfory krystaliczne - wyrób i struktura (str. 183)
 5. J. Sawicki - Modele jądrowe (str. 195)
 6. R. Mierzecki - Postępy techniki ramanowskiej (str. 217)
 7. O. Chamberlain, E. Segre, C. Wiegand i T. Ypsilantis - Antyprotony (str. 231)
 8. A. Teske - "Marian Smoluchowski" (rec. T. Piech) (str. 235)
 9. W. Rubinowicz i W. Królikowski - "Mechanika Teoretyczna" (rec. J. Rzewuski) (str. 236)
 10. A. Sobótka - "Ucho i dźwięk" (rec. M. Kwiek) (str. 237)
 11. Międzynarodowa konferencja w Meksyku poświęcona promieniowaniu kosmicznemu (str. 238)
 12. KRONIKA (str. 241)