Postępy Fizyki 7 (2)

Tom

7

Zeszyt

2

Rok

1956
Postępy Fizyki 7 (2) 1956
Spis treści:
 
 1. L. Sosnowski - O rekombinacji zderzeniowej nośników prądu w półprzewodnikach (str. 107)
 2. F. Eckart - Półprzewodniki elektronowe i ich rola w technice (str. 115)
 3. H. Cofta - Rola elektronów przewodnictwa w zjawisku ferromagnetyzmu (str. 137)
 4. J. Massalski - Ostatnie zdobycze w technice układów koincydencyjnych i układów przeliczających (str. 153)
 5. J. Auleytner - Zastosowanie analizy harmonicznej w elektronografii do badań rozkładu potencjału w sieci krystalicznej (str. 183)
 6. R. Mierzecki i A. Tramer - Badania ramanowskie w Polsce (str. 193)
 7. E. Skrzypczakowa - Antyproton (str. 201)
 8. S. Frisz i A. Timorjewa "Kurs Fizyki, tom II" (M. i W. Majewscy) (str. 203)
 9. A. Piekara "Elektryczność i budowa materii" (J. Nikliborc) (str. 204)
 10. V Wszechzwiązkowa Konferencja na temat półprzewodników (L. Sosnowski) (str. 208)
 11. KRONIKA (str. 211)