Postępy Fizyki 69 (1-6)

Tom

69

Zeszyt

1-6

Rok

2018
Postępy Fizyki 69 (1-6) 2018

44. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego, tradycyjnie organizowany pod nazwą Zjazdu Fizyków Polskich, odbył się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 10–15 września 2017 r.

Oficjalnym gospodarzem Zjazdu był oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zrzeszający pracowników trzech dużych wrocławskich instytucji prowadzących badania naukowe w fizyce i współorganizujących Zjazd: Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Patronami Zjazdu byli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, oraz Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz.

Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski, fascynujący inauguracyjny wykład wygłosił prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, także pierwszego dnia Zjazdu jego uczestników powitał w Ratuszu Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz, a uroczyście imprezę zamknął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Cezary Madryas. Wszyscy zaproszeni wykładowcy, w tym 3 laureatów Nagrody Nobla: prof. Gerard ‘t Hooý, prof. Shuji Nakamura i prof. Feodor Hänsch, laureat Nagrody Templetona: ks. prof. Michał Heller, a także pozostali wybitni naukowcy z Polski i zagranicy, w tym 6 laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dotarli do Wrocławia i wygłosili wspaniałe wykłady, wzbudzając duże zainteresowanie licznej publiczności.

Tematyka wykładów plenarnych obejmowała przede wszystkim najważniejsze obszary fizyki, ale zadbaliśmy także o obecność w programie wykładów wybitnych przedstawicieli chemii, astronomii i filozofii. Zapisy wideo wszystkich wykładów plenarnych zostały opublikowane na kanale YouTube i udostępnione na stronie Zjazdu: http://www.44zfp.pwr.edu.pl.

Wykłady na otwartej sesji dla młodzieży wygłosiła para wybitnych popularyzatorów fizyki: prof. Anton Zeilinger i prof. Łukasz A. Turski. Ta sesja okazała się tak atrakcyjna, że nawet w największej sali Centrum Kongresowego liczącej 620 miejsc część młodych słuchaczy musiała siedzieć na schodach między ławkami. Ku naszej radości duża grupa ok. 300 dzieci wzięła też udział w pokazie doświadczeń dla najmłodszych „Fizyka dla magika”.

Doskonałe recenzje zebrał koncert kongresowy w Narodowym Forum Muzyki, poprzedzony wykładem dr. hab. Jarosława Fiela nt. wykonanego następnie przez kierowaną przez niego Wrocławską Orkiestrę Barokową arcydzieła Johanna Sebastiana Bacha „Sztuka fugi”.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się też odsłonięcie pomnika patrona roku 2017 w Polskim Towarzystwie Fizycznym, Mariana Smoluchowskiego, autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza, prof. Janusza Kucharskiego, oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na rodzinnym domu Maxa Borna.

Podczas Zjazdu zaprezentowane również zostały: wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki – w stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego” autorstwa Macieja Kluzy i Marii Pawłowskiej oraz inspirowana pięknem i tajemniczością wszechświata ekspozycja prac malarskich Marka Gołębiewskiego pn. „Czasoprzestrzeń”.

44. Zjazd Fizyków Polskich stał na wyjątkowo wysokim poziomie naukowym ale też okazał się niezwykle atrakcyjny dla niespecjalistów (studentów, uczniów, amatorów, pasjonatów fizyki). Szacujemy, że liczba wszystkich uczestników przekroczyła 1500 osób z czego w głównej (naukowej) części Zjazdu – zarejestrowanych było ok. 550 osób.

Podsumowując liczbę wystąpień podczas Zjazdu należy wymienić 30 wykładów plenarnych, 140 referatów w sesjach równoległych, 180 plakatów, 2 wykłady popularno-naukowe, wykład muzyczny i pokazy dla dzieci.

W przygotowanie i prowadzenie Zjazdu zaangażowanych było wiele osób: 16-osobowy Komitet Programowy (złożony z wybitnych ekspertów w kilkunastu obszarach fizyki), 53-osobowy Międzynarodowy Komitet Doradczy (przew. prof. Jan Misiewicz), 14-osobowy Komitet Organizacyjny (przew. prof. Włodzimierz Salejda; wiceprzew. prof. Krzysztof Rogacki), 4 pracowników Sekcji Organizacji Imprez Naukowych PWr, 43 wolontariuszy (studentów i doktorantów) i wielu innych. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję!

Arkadiusz Wójs
Przewodniczący Komitetu Programowego 44 Zjazdu Fizyków Polskich