Postępy Fizyki 69 (1-6)

Tom

69

Zeszyt

1-6

Rok

2018
Postępy Fizyki 69 (1-6) 2018

44. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego, tradycyjnie organizowany pod nazwą Zjazdu Fizyków Polskich, odbył się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 10–15 września 2017 r.

Oficjalnym gospodarzem Zjazdu był oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zrzeszający pracowników trzech dużych wrocławskich instytucji prowadzących badania naukowe w fizyce i współorganizujących Zjazd: Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. (...)

44. Zjazd Fizyków Polskich stał na wyjątkowo wysokim poziomie naukowym ale też okazał się niezwykle atrakcyjny dla niespecjalistów (studentów, uczniów, amatorów, pasjonatów fizyki). Szacujemy, że liczba wszystkich uczestników przekroczyła 1500 osób z czego w głównej (naukowej) części Zjazdu – zarejestrowanych było ok. 550 osób.

Podsumowując liczbę wystąpień podczas Zjazdu należy wymienić 30 wykładów plenarnych, 140 referatów w sesjach równoległych, 180 plakatów, 2 wykłady popularno-naukowe, wykład muzyczny i pokazy dla dzieci.

W przygotowanie i prowadzenie Zjazdu zaangażowanych było wiele osób: 16-osobowy Komitet Programowy (złożony z wybitnych ekspertów w kilkunastu obszarach fizyki), 53-osobowy Międzynarodowy Komitet Doradczy (przew. prof. Jan Misiewicz), 14-osobowy Komitet Organizacyjny (przew. prof. Włodzimierz Salejda; wiceprzew. prof. Krzysztof Rogacki), 4 pracowników Sekcji Organizacji Imprez Naukowych PWr, 43 wolontariuszy (studentów i doktorantów) i wielu innych. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję!

Arkadiusz Wójs
Przewodniczący Komitetu Programowego 44 Zjazdu Fizyków Polskich
(cały tekst s. 1-2)

Spis treści:

  1. Dynamics of knotted and entangled proteins, M. Cieplak, s. 3
  2. Kwantowa grawitacja i nieprzemienne kwantowe geometrie J. Lukierski, s. 9
  3. Nominacje profesorskie w 2017 roku, s. 22
  4. Oscylacje samowzbudne w ogniwach fotowoltaicznych, termoelektrycznych i paliwowych R. Alicki, K. Szczygielski 24
  5. Moje drogi do serca Z. Nawrat, s. 30
  6. Profesor Ludwik Kozłowski – pedagog, organizator, pracownik nauki K. Krop, s. 38
  7. Jubileuszowa 50. Konferencja EGAS gościła na Uniwersytecie Jagiellońskim razem z Mini-sympozjum z okazji 70. Rocznicy Urodzin Profesora Wojciecha Gawlika J. Koperski, S. Pustelny, K. Dzierżęga, s. 41
  8. Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 45
  9. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 46