Postępy Fizyki 64 (2)

Tom

64

Zeszyt

2

Rok

2013
Postępy Fizyki 64 (2) 2013

Alain Aspec określił lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia terminem ,,nowa rewolucja kwantowa''. Trwa ona niewątpliwie do dzisiaj. Otworzyły się wtedy możliwości obserwowania pojedynczych obiektów kwantowych i manipulowania nimi - o tym opowiada w swoim wykłładzie noblowskim profesor David J. Wineland (nagrodzony wspólnie z Sergem Harrochem za „przełomowe metody doświadczalne umożliwiające pomiary i manipulowanie układami kwantowymi"). ,,Splątanie" - nieco niepokojąca i tajemnicza własność układów kwantowych - wprowadzone jeszcze przez Einsteina, Podolskiego i Rosena, zaczęło być szczegółowo badane. Po ponad pół wieku na YouTube możemy oglądać fascynujące obrazy splątanych obiektów (okładka). W międzyczasie powstała informatyka kwantowa, która bada m.in., czy zjawiska kwantowe mogą być wykorzystane przy przetwarzaniu i przesyłaniu informacji. Oprócz wykładu noblowskiego prof. Winelanda (wykład Harroche'a będzie opublikowany w numerze 4/2014) znajdą Państwo artykuł o przeprowadzaniu eksperymentu fizycznego w świetle norm ISO, który traktuję jako głos w dyskusji o nauczaniu fizyki. Natomiast w zamieszczonym wywiadzie profesor Staruszkiewicz zwraca uwagę na to, że „profesjonalni historycy po dziś dzień nie zdają sobie sprawy z wagi fenomenu społecznego, jakim było powstanie nauki; z tego, że powstanie nauki jest najważniejszym wydarzeniem w historii ( ... ) nie cywilizacji, tylko wręcz gatunku ludzkiego". Nie tylko historycy. Zapraszam do lektury.

Piotr Tomczak - red. naczelny

 

Spis treści:

  1. Superpozycje i splątanie, jak wychować kota Schrödingera (Wineland, D. J.), s. 50--64
  2. Rodzina grafenu (Żelechowska, K.), s. 65--69
  3. Analiza danych i planowanie eksperymentu fizycznego zgodnie z normami ISO (Bilski, P., Dobies, M., Kozak, A., Makrocka-Rydzyk, M.), s. 70--75
  4. Zjawiska powierzchniowe przy naświetlaniu g kwantami o energii do 23 MeV próbek metalicznych w atmosferze gazowego sprężonego deuteru (Wiśniewski, R., Didyk, A. Y., Wilczyńska-Kitowska, T.), s. 76--82
  5. Roman Stanisław Ingarden (1920–2011) (Szudy, J., Jamiołkowski, A., Michalski, M.), s. 83--85
  6. O fizyce i cywilizacji - rozmowa z profesorem Andrzejem Staruszkiewiczem (Kobos, A. M., Staruszkiewicz, A.), s. 86--96