Postępy Fizyki 64 (1)

Tom

64

Zeszyt

1

Rok

2013
Postępy Fizyki 64 (1) 2013

Jest to piąty numer Postępów Fizyki, który przygotowałem dla Państwa. Rozpoczynając, byłem pełen entuzjazmu, jednak w miarę upływu
czasu opóźnienie w wydawaniu kolejnych numerów zwiększało się: okazało się, że zadanie, którego się podjąłem, ma dwa oblicza.
Otóż z jednej strony jestem zmuszony odmawiać publikowania, natomiast z drugiej strony przypominać potencjalnym autorom o tym,
że kiedyś zgodzili się coś napisać dla Postępów. Byłbym niepoprawnym idealistą, gdybym sądził, że redakcja będzie zasypywana znakomitymi tekstami. Niemniej skala wstrzemięźliwości jest zastanawiająca. Na początku zwróciłem się z prośbą do Korespondentów, aby informowali o ciekawych wydarzeniach w swoich ośrodkach. Niestety, kronika jest nadal bardzo uboga. Powtórnie więc zachęcam Korespondentów do współredagowania Postępów - kronika będzie kiedyś miejscem cennych informacji o naszym środowisku.

W bieżącym numerze znajdą Państwo, między innymi, inspirujący wywiad z profesorem Iwo Białynickim-Birulą. Pod koniec profesor
stwierdza: "choć przed wojną PTF nie miało pieniędzy, to jego ranga była ogromna''. Czy możliwy jest powrót do takiej sytuacji?

Zapraszam do lektury.

Piotr Tomczak - red. naczelny

 

Spis treści:

  1. Organiczne ogniwa słoneczne (Graja, A.), s. 2--11
  2. Kot czy kod Schrödingera? Na marginesie rocznicy fundamentalnego odkrycia (Spałek, J.), s. 12--16
  3. Spór stulecia: kontrowersja wokół zimnej fuzji (Kowalski, L.), s. 17--20
  4. Stwórca lubi fizyków. Rozmowa z profesorem Iwo Białynickim- Birulą (Tomczak, P., Białynicki-Birula, I.), s. 21--27
  5. Jubileusz profesora Krzysztofa Parlińskiego. 2- tomowa monografia, konferencja, przyjaciele (Nowina-Konopka, M.), s. 28--31
  6. Wspomnienie o Zygmuncie Ajduku (Pokorski, S.), s. 32--38
  7. Profesor Michael Kasha. Fizykochemik, biofizyk i muzyk - człowiek renesansu (Heldt, J.), s. 39--44
  8. Koło fortuny (Go, A.), s. 44--44
  9. Nominacje profesorskie, s. 45--47
  10. Theory of Nuclear Fission [rec.] (Budzyński, M.), s. 48--48