Postępy Fizyki 64 (1)

Tom

64

Zeszyt

1

Rok

2013
Postępy Fizyki 64 (1) 2013

Jest to piąty numer Postępów Fizyki, który przygotowałem dla Państwa. Rozpoczynając, byłem pełen entuzjazmu, jednak w miarę upływu
czasu opóźnienie w wydawaniu kolejnych numerów zwiększało się: okazało się, że zadanie, którego się podjąłem, ma dwa oblicza.
Otóż z jednej strony jestem zmuszony odmawiać publikowania, natomiast z drugiej strony przypominać potencjalnym autorom o tym,
że kiedyś zgodzili się coś napisać dla Postępów. Byłbym niepoprawnym idealistą, gdybym sądził, że redakcja będzie zasypywana znakomitymi tekstami. Niemniej skala wstrzemięźliwości jest zastanawiająca. Na początku zwróciłem się z prośbą do Korespondentów, aby informowali o ciekawych wydarzeniach w swoich ośrodkach. Niestety, kronika jest nadal bardzo uboga. Powtórnie więc zachęcam Korespondentów do współredagowania Postępów - kronika będzie kiedyś miejscem cennych informacji o naszym środowisku.

W bieżącym numerze znajdą Państwo, między innymi, inspirujący wywiad z profesorem Iwo Białynickim-Birulą. Pod koniec profesor
stwierdza: "choć przed wojną PTF nie miało pieniędzy, to jego ranga była ogromna''. Czy możliwy jest powrót do takiej sytuacji?

Zapraszam do lektury.

Piotr Tomczak - red. naczelny