Postępy Fizyki 60 (2)

Tom

60

Zeszyt

2

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (2) 2009

Cztery wybitne postacie są głównymi bohaterami tekstów przedstawionych Wam do lektury. Są nimi: Ryszard Horodecki, Peter A. Grünberg, Jan Czochralski oraz Henryk Niewodniczański. Pierwszy z nich jest laureatem tzw. Polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych, którą otrzymał w roku 2008. Jego domeną jest informacja i informatyka kwantowa oparta na zjawisku splątania kwantowego. Drugi z naszych bohaterów laureat Nagrody Nobla 2007 w swoim wykładzie noblowskim bardzo dobrze przetłumaczonym przez Macieja Misiornego przedstawia teorię wyjaśniającą powstawanie magnetooporu gigantycznego – zjawiska mającego znaczenie dla zastosowań w pamięciach magnetycznych, w szczególności dla rozwoju napędów dysków twardych. Trzeci nasz bohater to legendarny uczony polski, który odkrył zjawisko wyciągania monokryształów z roztopu w kierunku przeciwnym do sił grawitacji i zaproponował metodę wzrostu kryształów opartą na tym zjawisku. Jest on patronem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, którego bardzo ciekawej genezie poświęcony jest obszerny czteroautorski artykuł. Czwarty wreszcie bohater to jeden z dwóch współtwórców powojennej krakowskiej szkoły fizyków (drugi to Marian Mięsowicz), którego postać przybliża uroczy, przyozdobiony fragmentami poezji prosto z „Piwnicy pod Baranami” essay niezastąpionej Małgosi Nowiny Konopki. 

Prócz tego polecam niezawodne jak zwykle rubryki, takie jak Kronika, PTF, Ze Zjazdów i Konferencji, Nowi Profesorowie. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny