Postępy Fizyki 60 (2)

Tom

60

Zeszyt

2

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (2) 2009

Cztery wybitne postacie są głównymi bohaterami tekstów przedstawionych Wam do lektury. Są nimi: Ryszard Horodecki, Peter A. Grünberg, Jan Czochralski oraz Henryk Niewodniczański. Pierwszy z nich jest laureatem tzw. Polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych, którą otrzymał w roku 2008. Jego domeną jest informacja i informatyka kwantowa oparta na zjawisku splątania kwantowego. Drugi z naszych bohaterów laureat Nagrody Nobla 2007 w swoim wykładzie noblowskim bardzo dobrze przetłumaczonym przez Macieja Misiornego przedstawia teorię wyjaśniającą powstawanie magnetooporu gigantycznego – zjawiska mającego znaczenie dla zastosowań w pamięciach magnetycznych, w szczególności dla rozwoju napędów dysków twardych. Trzeci nasz bohater to legendarny uczony polski, który odkrył zjawisko wyciągania monokryształów z roztopu w kierunku przeciwnym do sił grawitacji i zaproponował metodę wzrostu kryształów opartą na tym zjawisku. Jest on patronem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, którego bardzo ciekawej genezie poświęcony jest obszerny czteroautorski artykuł. Czwarty wreszcie bohater to jeden z dwóch współtwórców powojennej krakowskiej szkoły fizyków (drugi to Marian Mięsowicz), którego postać przybliża uroczy, przyozdobiony fragmentami poezji prosto z „Piwnicy pod Baranami” essay niezastąpionej Małgosi Nowiny Konopki. 

Prócz tego polecam niezawodne jak zwykle rubryki, takie jak Kronika, PTF, Ze Zjazdów i Konferencji, Nowi Profesorowie. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny

Spis treści:
 
  1. NOWI PROFESOROWIE
  2. Od redaktora naczelnego Jerzy Warczewski s. 46-46
  3. Nagroda FNP 2008 dla Ryszarda Horodeckiego Karol Życzkowski s. 47-49
  4. PTF: Oddział Łódzki Michał Tadeusz Szanecki s. 49-49
  5. Różne oblicza splątania kwantowego Ryszard Horodecki s. 50-54
  6. Od fal spinowych do gigantycznego magnetooporu GMR i dalej Peter A. Grünberg, Maciej Misiorny s. 55-66
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Pierwiastki superciężkie Witold Męczyński, Adam Sobiczewski s. 66-68
  8. Działalność Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów Keshra Sangwal, Ewa Talik, Anna Pajączkowska, Stanisław Krukowski s. 69-79
  9. WSPOMNIENIA: Czterdziesta rocznica śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego Małgorzata Nowina Konopka s. 80-82
  10. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka s. 85-87