Postępy Fizyki 60 (1)

Tom

60

Zeszyt

1

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (1) 2009

Trudno dziś oczywiście nie zacząć od śmierci naszego redaktora naczelnego, Jurka Gronkowskiego... Na sąsiedniej stronie przedstawiamy napisane na gorąco wspomnienie redakcyjne i poświęcamy mu ten zeszyt – ostatni już przygotowany pod jego kierownictwem. Z pewnością ucieszyłoby go doprowadzenie do dwugłosu polsko-francuskiego o promieniotwórczości dwuprotonowej – bardzo leżało mu to na sercu. Zabiegał też o notatkę o Nagrodzie Nobla 2008 za badania symetrii oddziaływań cząstek elementarnych i różnych mechanizmów ich naruszenia. Jurek nie widział już tej notatki w końcowej postaci, ale zapewne zgodziłby się z nami, że są sprawy trudne, o których nie zawsze warto pisać krótko i łatwo. Zeszyt uzupełnia wspomnienie Leifa Gerwarda o badaniach prowadzonych w Danii przez Bronisława Burasa po jego wyjeździe z Polski. Publikujemy je w 15 rocznicę śmierci Profesora Burasa. Trochę nam żal, że coraz częściej zmuszeni jesteśmy sięgać po wspomnienia obcokrajowców lub przedstawicieli zawodów innych niż fizyk, gdyż nasi koledzy-fizycy nie kwapią się do napisania wspomnienia o tych, którzy już odeszli. 

Życzę ciekawej lektury i chwili namysłu nad marnością tego świata, 

Mirek Łukaszewski