Postępy Fizyki 60 (1)

Tom

60

Zeszyt

1

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (1) 2009

Trudno dziś oczywiście nie zacząć od śmierci naszego redaktora naczelnego, Jurka Gronkowskiego... Na sąsiedniej stronie przedstawiamy napisane na gorąco wspomnienie redakcyjne i poświęcamy mu ten zeszyt – ostatni już przygotowany pod jego kierownictwem. Z pewnością ucieszyłoby go doprowadzenie do dwugłosu polsko-francuskiego o promieniotwórczości dwuprotonowej – bardzo leżało mu to na sercu. Zabiegał też o notatkę o Nagrodzie Nobla 2008 za badania symetrii oddziaływań cząstek elementarnych i różnych mechanizmów ich naruszenia. Jurek nie widział już tej notatki w końcowej postaci, ale zapewne zgodziłby się z nami, że są sprawy trudne, o których nie zawsze warto pisać krótko i łatwo. Zeszyt uzupełnia wspomnienie Leifa Gerwarda o badaniach prowadzonych w Danii przez Bronisława Burasa po jego wyjeździe z Polski. Publikujemy je w 15 rocznicę śmierci Profesora Burasa. Trochę nam żal, że coraz częściej zmuszeni jesteśmy sięgać po wspomnienia obcokrajowców lub przedstawicieli zawodów innych niż fizyk, gdyż nasi koledzy-fizycy nie kwapią się do napisania wspomnienia o tych, którzy już odeszli. 

Życzę ciekawej lektury i chwili namysłu nad marnością tego świata, 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. Odszedł nasz naczelny...
 3. PTF: Medal Smoluchowskiego 2008 Henryk Szymczak s. 2-2
 4. Promieniotwórczość dwuprotonowa Bertram Blank, Barbara Wojtowicz s. 3-7
 5. Promieniotwórczość 2/: widok z Warszawy Marek Pfützner s. 8-11
 6. NAGRODA NOBLA 2008: Naruszone symetrie Teorii Standardowej. Nobel dla Nambu, Kobayashiego i Maskawy Piotr Chankowski s. 12-29
 7. Profesor Bronisław Buras: metoda dyspersji energii i promieniowanie synchrotronowe Leif Gerward, Barbara Wojtowicz s. 30-35
 8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Trzecia Międzynarodowa Konferencja „Women in Physics” Aleksandra Kopystyńska s. 37-38
 9. PTF: Oddział Gdański Tomasz Jarosław Wąsowicz s. 38-38
 10. LISTY DO REDAKCJI: Mity kopernikańskie Krzysztof Fiałkowski s. 39-39
 11. KRONIKA Tomasz Jarosław Wąsowicz, Małgorzata Nowina Konopka s. 39-43