Postępy Fizyki 6 (6)

Tom

6

Zeszyt

6

Rok

1955
Postępy Fizyki 6 (6) 1955
Spis treści:
 
 1. W. Rubinowicz - W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Nielsa Bohra (str. 577)
 2. R. Kołodziejski - Półfenomenologiczna teoria oddziaływania mezonów pi z nukleonami (str. 582)
 3. W. L. Boncz-Brujewicz - Idee fizyczne metody wzbudzeń elementarnych (str. 615)
 4. J. Auleytner - Z pobytu w Związku Radzieckim (str. 636)
 5. Sesja sprawozdawcza Zakładu Elektroniki Ciała Stałego Instytutu Fizyki PAN (T. Piwkowski) (str. 650)
 6. Konferencja spektroskopowa w Tartu (K. Rosiński) (str. 653)
 7. Międzynarodowa Konferencja Fizyków w Pizie (J. Pniewski) (str. 656)
 8. Sprawozdanie z posiedzeń sekcji teoretycznej Międzynarodowej Konferencji w Pizie (J. Werle) (str. 659)
 9. Konferencja Międzynarodowa w Genewie poświęcona pokojowym zastosowaniom energii atomowej (A. Hrynkiewicz) (str. 662)
 10. S. Pieńkowski - "Fizyka Doświadczalna" t. III Optyka (opracował i uzupełnił T. Skaliński) (rec. W. Kapuściński) (str. 675)
 11. W. Zonn - Astrofizyka ogólna (rec. E. Rybka) (str. 677)
 12. D. Błochincew - Podstawy mechaniki kwantowej (rec. B. Średniawa) (str. 679)
 13. J. Frenkel - Wstęp do teorii metali (rec. M. Suffczyński) (str. 681)
 14. KRONIKA (str. 683)