Postępy Fizyki 6 (5)

Tom

6

Zeszyt

5

Rok

1955
Postępy Fizyki 6 (5) 1955

W dniu 19 maja br. odbyło się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uroczyste wspólne posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Posiedzenie poświęcone było uczczeniu pamięci Alberta Einsteina. Przemówienia wygłoszone przez prof. J. Weyssenhoffa, prof. L. Infelda i prof. S. Lorię zamieszczamy w niniejszym zeszycie, który również zawiera odczyt prof. M. Borna wygłoszony w Berlinie na obchodzie pięćdziesięciolecia teorii względności i teorii zjawiska fotoelektrycznego.

Spis treści:
 
 1. J. Weyssenhoff - Uwagi o życiu i twórczości Einsteina na tle własnych wspomnień (str. 481)
 2. L. Infeld - Historia teorii względności (str. 489)
 3. S. Loria - Einstein a fizyka kwantowa (str. 500)
 4. M. Born - Einstein a foton (str. 508)
 5. P. Zieliński - Metody statystyczne przy interpretacji pomiarów (str. 523)
 6. Z. Wilhelmi - O pewnych zastosowaniach izotopów promieniotwórczych w badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie (str. 538)
 7. Zebranie sprawozdawcze Zakładu Izotopów Promieniotwórczych Instytutu Fizyki PAN (K. Blinowski) (str. 556)
 8. Zebranie sprawozdawcze Zakładu Fizyki Jądra Atomowego Instytutu Fizyki PAN (L. Jarczyk) (str. 559)
 9. C. Białobrzeski - Termodynamika (rec. B. Średniawa) (str. 561)
 10. S. Ziemecki - O prawach przyrody (rec. W. Kapuściński) (str. 562)
 11. KRONIKA (str. 564)