Postępy Fizyki 6 (1)

Tom

6

Zeszyt

1

Rok

1955
Postępy Fizyki 6 (1) 1955
Spis treści:
 
 1. S. Szczeniowski, H. Niewodniczański - Fizyka polska w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (str. 3)
 2. Spis prac naukowych ogłoszonych w latach 1945-1955 (str. 12)
 3. I. Joliot-Curie - Wspomnienie o Marii Skłodowskiej-Curie (str. 40)
 4. K. Rosiński - Nowe drogi badań teoretycznych absorpcji światła przez złożone cząsteczki organiczne (str. 66)
 5. J. Hennel - O nadsubtelnej strukturze stanu podstawowego atomu wodoru (str. 84)
 6. J. Łopuszański - Teoria kaskadowa promieniowania kosmicznego (str. 96) 
 7. J. W. Ostrowski - W sprawie popularyzacji fizyki (str. 122)
 8. S. Ziemecki - O popularyzacji w ogóle i o popularyzacji fizyki w szczególności (str. 125) 
 9. Sesja Naukowa Polskiej Akademii Nauk poświęcona pamięci Marii Skłodowskiej-Curie (O. Ch.) (str. 128)
 10. IV Ogólnopolska Konferencja Fizyków (P. Z.) (str. 132)
 11. Konferencja Fizyki Jądrowej w Glasgow 1954 (J. W.) (str. 137)
 12. II Teoretyczna Konferencja Chemików (W. K.) (str. 140) 
 13. W. Rubinowicz - Kwantowa teoria atomu (rec. B. Średniawa) (str. 142)
 14. S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew - Zbiór zadań z fizyki (rec. S. Gnatowski) (str. 143)
 15. W. Ginzburg, L. Lewin, M. Rabinowicz, D. Ziwuchin, E. Czetwierikowa - Zbiór zadań z fizyki (rec. S. Gnatowski) (str. 144)
 16. KRONIKA (str. 146)