Postępy Fizyki 59 (5)

Tom

59

Zeszyt

5

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (5) 2008

Niewątpliwym hitem tego zeszytu jest artykuł prof. Roberta R. Gałązki o fizyce półprzewodników. Jest to nieco rozszerzona wersja wykładu wygłoszonego na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Szczecinie w 2007 r. z okazji przyznania Autorowi Medalu Mariana Smoluchowskiego. Znajdą w nim Państwo nie tylko bardzo kompetentny przegląd fizyki półprzewodników od początków dziedziny aż po możliwe kierunki dalszego rozwoju, lecz i bardzo osobisty opis fizyki półprzewodników magnetycznych – działu, który stał się polską specjalnością, w znacznym stopniu dlatego, że prof. Gałązka jest jednym z głównych jego twórców. 

Wiele piszemy też w tym zeszycie o wybitnych uczonych mniej lub bardziej odległych czasów. John Bardeen jest jedynym, który otrzymał dwukrotnie Nagrodę Nobla z tej samej dziedziny (fizyki). Jak można się dowiedzieć z artykułu Lilian Hoddeson, nie tylko to sprawia, że nazywa się go fizykiem nadzwyczajnym. Antonino Zichichi przekonuje nas z kolei, że Hideki Yukawa – pierwszy laureat Nagrody Nobla w historii japońskiej nauki – swymi koncepcjami stworzył prawdziwą „kopalnię złota” w fizyce cząstek, kopalnię, w której „wydobycie” trwa do dziś. Wreszcie Mano Singham wraca raz jeszcze do dzieła Mikołaja Kopernika i jego odbioru przez współczesnych wielkiego astronoma, dowodząc, że w wielu podręcznikach przewrót kopernikański jest opisany niezbyt wiernie, i wyjaśniając, jak to było naprawdę. 

Życzę ciekawej lektury, 

Mirek Łukaszewski