Postępy Fizyki 59 (2)

Tom

59

Zeszyt

2

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (2) 2008

Przedstawiamy kolejny wykład noblowski – George’a Smoota (Nagroda Nobla 2006). W tym obszernym tekście, stanowiącym lwią część zeszytu, astrofizyka i kosmologia przeplatają się z fizyką relatywistyczną i fizyką cząstek elementarnych. Mapa wczesnego Wszechświata, sporządzona przez Laureata i jego zespół na podstawie danych dostarczonych przez satelitę COBE, ukazuje zalążki obecnych galaktyk i gromad galaktyk. Zalążki te przejawiają się jako anizotropia mikrofalowego promieniowania tła. 

Z przyjemnością zamieszczamy dwa ciekawe i kompetentnie napisane teksty o ważnych nagrodach dla fizyków. Jan Gaj przedstawia sylwetkę naukową i osiągnięcia Roberta Gałązki, który został nagrodzony w roku 2007 Medalem Smoluchowskiego. Natomiast Andrzej Sobolewski, fizyk z IF PAN, otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych za wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek. Autorem ciekawego tekstu o Laureacie jest Jacek Waluk. 

No i, jak zawsze, polecamy lekturę Kroniki. 

Magda Staszel

Spis treści:
 
  1. Granty MNiSzW z fizyki: XXXII i XXXIII konkurs
  2. NOWI PROFESOROWIE
  3. PTF: Medal Smoluchowskiego 2007 Jan Gaj s. 50-51
  4. Anizotropie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła: ich odkrycie i wykorzystanie George F. Smoot III, Maciej Górski s. 52-79
  5. Nagroda FNP 2007 dla Andrzeja Sobolewskiego Jacek Waluk s. 85-86
  6. RECENZJE: Analiza numeryczna Lech Longa s. 88-89
  7. WSPOMNIENIA: W pół drogi - Wacław Witko 1949-2007 Maria Massalska-Arodź, Małgorzata Nowina Konopka s. 90-91
  8. LISTY DO REDAKCJI: Krzysztof Ernst i eksploratoria w Polsce Grzegorz Karwasz, Tomasz Wróblewski, Stanisław Bednarek s. 92-92
  9. ZE ZJAZDOW I KONFERENCJI: Konferencja 'Planck 07' Zygmunt Ajduk, Stefan Pokorski s. 92-93
  10. KRONIKA Mariusz P. Dąbrowski, Paweł Janiszewski, Małgorzata Klisowska, Wojciech Dindorf s. 93-95

Pobierz