Postępy Fizyki 59 (2)

Tom

59

Zeszyt

2

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (2) 2008

Przedstawiamy kolejny wykład noblowski – George’a Smoota (Nagroda Nobla 2006). W tym obszernym tekście, stanowiącym lwią część zeszytu, astrofizyka i kosmologia przeplatają się z fizyką relatywistyczną i fizyką cząstek elementarnych. Mapa wczesnego Wszechświata, sporządzona przez Laureata i jego zespół na podstawie danych dostarczonych przez satelitę COBE, ukazuje zalążki obecnych galaktyk i gromad galaktyk. Zalążki te przejawiają się jako anizotropia mikrofalowego promieniowania tła. 

Z przyjemnością zamieszczamy dwa ciekawe i kompetentnie napisane teksty o ważnych nagrodach dla fizyków. Jan Gaj przedstawia sylwetkę naukową i osiągnięcia Roberta Gałązki, który został nagrodzony w roku 2007 Medalem Smoluchowskiego. Natomiast Andrzej Sobolewski, fizyk z IF PAN, otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych za wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek. Autorem ciekawego tekstu o Laureacie jest Jacek Waluk. 

No i, jak zawsze, polecamy lekturę Kroniki. 

Magda Staszel

Pobierz