Postępy Fizyki 59 (1)

Tom

59

Zeszyt

1

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (1) 2008

Witamy w roku 2008. Dziś zeszyt pod znakiem Nobli. Znajdziecie w nim krótkie omówienie odkrycia gigantycznego magnetooporu w strukturach wielowarstwowych, za które Albert Fert i Peter Grünberg otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w roku 2007. Bardzo kompetentnym autorem tekstu na ten temat jest Józef Barnaś. Będziecie też mogli zapoznać się z obszernym wykładem noblowskim Johna Mathera, laureata z roku 2006. Z badań promieniowania reliktowego wykonanych przy użyciu sondy kosmicznej COBE wyciąga on wnioski sięgające wstecz aż do Wielkiego Wybuchu, a także omawia perspektywy dalszych badań Wszechświata. Jedną z planowanych misji kosmicznych jest Planck (patrz okładka). 

Polecamy też artykuł Jarosława Koperskiego, który omawia wykonane przez siebie (wraz ze współpracownikami z Krakowa i College Station w Teksasie) badania zimnych cząsteczek w wiązkach naddźwiękowych, w tym ich spektakularne zastosowanie do nowych testów nierówności Bella, oraz szkic historyczny Andrzeja Bielskiego, Franciszka Rozpłocha i Jarosława Zaremby o historii badań ciepła właściwego pierwiastków. 

Zapraszamy do lektury. 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. NAGRODA NOBLA 2007: Nobel z fizyki za gigantyczny magnetoopór
  2. NOWI PROFESOROWIE
  3. Zimne cząsteczki w wiązkach naddźwiękowych i nowe testy nierówności Bella Jarosław Koperski s. 4-11
  4. Od Wielkiego Wybuchu do Nagrody Nobla i jeszcze dalej John C. Mather, Jerzy Gronkowski s. 12-29
  5. Od Blacka i Wilckego do Einsteina Zarys historii badań ciepła właściwego pierwiastków Andrzej Bielski, Franciszek Rozpłoch, Jarosław Zaremba s. 30-40
  6. RECENZJE: Zadania z fizyki Maciej Mulak s. 43-44
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Warsztaty Fizyki Powierzchni IWSP 2007 Marek Nowicki s. 45-45
  8. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka s. 45-48