Postępy Fizyki 58 (2)

Tom

58

Zeszyt

2

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (2) 2007

Językiem fizyki jest matematyka, dlatego w Postępach, czasopiśmie przedstawiającym osiągnięcia współczesnej fizyki, nie można – tak jak w wydawnictwach popularnonaukowych – unikać wzorów i równań, tym bardziej że chyba zdecydowana większość fizyków ma do matematyki słabość. Mamy więc nadzieję, że do wnikliwej lektury dwóch ciekawych i aktualnych artykułów nie zniechęci Państwa pewna dawka zawartych w nich zastosowań matematyki. Pierwszy z nich jest prezentacją dzisiejszego stanu młodej dziedziny – nieliniowej optyki atomów – autorstwa jej aktywnych współtwórców, teoretyków Marka Trippenbacha i Eryka Infelda. Drugi, napisany przez Jacka Wojtkiewicza, przedstawia jeden z najczęściej stosowanych modeli opisu elektronów skorelowanych w sieci kryształu – model Hubbarda. 

Polecamy także kolejną relację z prób poszerzenia układu okresowego Mendelejewa o nowe pierwiastki superciężkie, przygotowaną przez wieloletniego redaktora naczelnego Postępów, Adama Sobiczewskiego, który – sam od lat wnosząc istotny wkład teoretyczny do tych starań – regularnie informuje też Czytelników o postępach na tym polu. 

Szczególną przyjemność sprawia nam możliwość zamieszczenia przygotowanego kompetentnie i przystępnie przez Jana Gaja opisu osiągnięć naszego byłego kolegi redakcyjnego, Tomka Dietla, za które Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu w ubiegłym roku „polskiego Nobla”. Tomku, także i tą drogą gratulujemy Ci tej prestiżowej nagrody! 

Jerzy Gronkowski