Postępy Fizyki 57 (5)

Tom

57

Zeszyt

5

Rok

2006
Postępy Fizyki 57 (5) 2006

To już trzeci kolejny zeszyt, w którym publikujemy pokłosie zeszłorocznego XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie. Tym razem zamieszczamy dwa teksty oparte na wykładach zjazdowych: artykuł prof. Jana Żylicza o jądrze atomowym w silnym polu magnetycznym powstającym w wielokrotnie zjonizowanych atomach ciężkich pierwiastków i artykuł prof. Józefa Spałka o kwantowych przemianach fazowych w materii skondensowanej. Oba dotyczą fundamentalnych dla fizyki spraw, oba przy tym bardzo ciekawie opisują naukę in statu nascendi – relacjonują aktualny stan ambitnych projektów badawczych. To samo można też powiedzieć o specjalnie dla nas rozszerzonym przez Autora i uaktualnionym już po wakacjach przekładzie artykułu Johna Eadesa o antyprotonowym atomie helu. 

Polecam także Państwu interesujące wspomnienia polskich pionierów badań nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Konferencja, na którą zostały zebrane, odbyła się przed ponad rokiem, ale to akurat dziś przypada okrągła, 20. rocznica „wybuchu” tej tematyki. Wielu z nas, fizyków, pamięta jeszcze ówczesną atmosferę „gorączki złota”, która udzieliła się również mediom. . . 

Jerzy Gronkowski