Postępy Fizyki 57 (1)

Tom

57

Zeszyt

1

Rok

2006
Postępy Fizyki 57 (1) 2006

Witamy w Nowym Roku, oby jak najlepszym dla Was (i nas) wszystkich. 

Przedstawiamy Wam dziś dwa trudne, lecz ciekawe artykuły – naszego wieloletniego przyjaciela, Bernarda Jancewicza, o geometrycznych aspektach fizyki, oraz Hansa Feldmeiera i Thomasa Neffa o współczesnych badaniach struktury jąder. Ten drugi dał Autorom okazję do zaprezentowania pierścieni boromejskich, a my na okładce wykorzystaliśmy opartą na tym motywie grafikę komputerową, którą z wielkim zapałem był uprzejmy zaprojektować prof. Piotr Pierański – bardzo dziękujemy. 

Reszta zeszytu – także ostatni z wykładów noblowskich z 2004 r. – jest już nieco swobodniejsza. David Politzer uznał, że Frank Wilczek i David Gross tyle już powiedzieli o głębokiej fizyce swobody asymptotycznej, że on sam może się skupić w swoim wykładzie na tym, jak dochodziło i w końcu doszło do nagrodzonych odkryć. Powstał bardzo ciekawy tekst, doskonale uzupełniający dwa poprzednie. 

Zeszyt ten uwidacznia też, jak wielka jest aktywność naszej krakowskiej korespondentki, Małgorzaty Nowiny Konopki. Jej pióra są dwie notatki w Kronice oraz obszerny tekst o 50-leciu krakowskiego IFJ-u. W poprzednich zeszytach też jej notatek nie brakowało, a dalsze czekają na druk. Gdyby inne ośrodki i instytuty miały tak znakomitych rzeczników prasowych. . . (Kilka dużych instytutów obchodziło ostatnio okrągłe rocznice, ale jakoś nikt o nich nie chce dla naszych Czytelników napisać). Gratulujemy IFJ-owi, Krakowowi. . . i sobie takiego kronikarza. Małgorzato – tak trzymaj! 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. Granty KBN z fizyki: XXVIII i XXIX konkurs
  2. NOWI PROFESOROWIE
  3. Geometria a fizyka Bernard Jancewicz s. 2-9
  4. Dylemat nagradzania David Politzer, Helena Białkowska s. 10-16
  5. Powłoki, klastery, halo: współczesne aspekty struktury jądrowej Hans Feldmeier, Thomas Neff, Jerzy Gronkowski s. 17-26
  6. PTF: Oddział Warszawski Aleksandra Miłosz s. 26-26
  7. RECENZJE: Wstęp do fizyki wysokich energii; Podstawy fizyki dla politechnik Marek Zrałek, Danuta Frąckowiak s. 31-35
  8. Złoty jubileusz Instytutu Fizyki Jądrowej Małgorzata Nowina Konopka s. 38-41
  9. LISTY DO REDAKCJI: Energetyka wodorowa w Polsce Henryk Figiel s. 41-42
  10. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka s. 43-46