Postępy Fizyki 56 (6)

Tom

56

Zeszyt

6

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (6) 2005

Drodzy Czytelnicy,
dobiega końca Światowy Rok Fizyki 2005, upamiętniający setną rocznicę fundamentalnych prac Alberta Einsteina, rok, który także w naszym kraju przyniósł wiele udanych imprez popularyzujących fizykę i okolicznościowych sesji poświęconych einsteinowskiemu „cudownemu rokowi” sprzed stu lat. Zeszyt specjalny Postępów, który dziś Państwu składamy pod choinkę, zawiera teksty wykładów wygłoszonych podczas wiosennych sympozjów zorganizowanych na dwóch warszawskich uczelniach. Artykuły profesorów Piaseckiego, Białynickiego-Biruli, Bażańskiego i Turskiego opisują zarówno treść fizyczną słynnych prac genialnego uczonego, jak i kontekst historyczny ich powstawania. Wypada wyrazić wdzięczność wszystkim wymienionym Autorom tego zeszytu za tak staranne przygotowanie swych opracowań w formie pisemnej, dzięki czemu możemy dokładniej zrozumieć wagę omawianych prac i lepiej wczuć się w ducha tamtych niezwykłych czasów.

Życzę wszystkim Państwu miłej lektury i szczęśliwego Nowego Roku 2006,

Jerzy Gronkowski