Postępy Fizyki 56 (4)

Tom

56

Zeszyt

4

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (4) 2005

Przedstawiamy Wam dziś powakacyjny, przedzjazdowy zeszyt Postępów. 

Znajdziecie w nim artykuł Józefa Spałka o publikacjach Władysława Natansona dotyczących statystyki fotonów. Publikacje te były wcześniejsze od prac Bosego i Einsteina. Pytanie, czy uznanie pierwszeństwa w nauce jest ważne, wydaje się pytaniem retorycznym. Nagradzanie pionierów jest jednym z wypracowanych przez społeczeństwo mechanizmów stymulujących rozwój nauki. Wykład noblowski Franka Wilczka opisuje ciąg zdarzeń, które doprowadziły do nagrodzonych odkryć. Mogłoby się wydawać, że odkrycia te były nieuniknione - jeśli nie zrobiliby tego Laureaci, zrobiłby to niedługo później ktos inny. Ale rywalizacja o palmę pierwszeństwa i powszechne uznanie jest jedną z motywacji do intensywnej pracy - choć nie mniej ważna jest przygoda związana z odkrywaniem tajemnic. 

Zapewne trochę inna niż w badaniach fundamentalnych jest motywacja w przypadku takich dziedzin, które mogą w krótkim czasie prowadzić do praktycznych zastosowań i którymi w związku z tym zainteresowany jest przemysł. Artykuł o perspektywach energetyki wodorowej zwraca naszą uwagę na ważne problemy cywilizacyjne. Ale pokazuje również, że nawet jeśli koncepcja jest jasna i nie brakuje pieniędzy, badania mogłyby być prawdziwym wyzwaniem. 

Życzę inspirującej lektury i. .. do zobaczenia na Zjeździe! 

Marek Więckowski

Spis treści:
 
  1. Statystyka Natansona-Bosego-Einsteina? Krytyczne tak Józef Spałek s. 146
  2. Asymptotyczna swoboda: od paradoksu do paradygmatu Frank Wilczek s. 154
  3. Energetyka wodorowa tłum. George W. Crabtree, Mildred S. Dresselhaus, Michelle V. Buchanan s. 168
  4. WSPOMNIENIA - Wspomnienia o Sławku Chojnackim Zdzisław Wilhelmi s. 177
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - XLI Szkoła Zimowa w Karpaczu Andrzej Pękalski, Janusz Szwabiński s. 181
  6. NOWI PROFESOROWIE Karol Życzkowski; Tomasz Story; Marek Abramowicz; Michał Leszczyński s. 182
  7. RECENZJE Bernard Ziętek: Optoelektronika rec. Maciej Bugajski s. 184
  8. KRONIKA Tytuły profesorskie Marek Artur Abramowicz, Ryszard Horodecki, Grzegorz Karwasz, Tadeusz Krzysztof Kopeć, Michał Leszczyński, Henryk Wilczyński, Dariusz Andrzej Kaczorowski, Zbigniew Kisiel, Jan Marian Pluta, Andrzej Jan Zięba, Janusz Andrzej Sylwester, Zbigniew Wąs, Tomasz Gregorkiewicz; Andriejew członkiem zagranicznym PAN; Zmiana w Zarządzie FNP; Nagroda Wolfa; Instytut teorii cząstek we Florencji; Nowy dyrektor ZIBJ; Nagrody dla fizyczek; Polsko-niemiecka Nagroda Copernicus; CFT PAN skończyło 25 lat; 45-lecie pracy naukowej Teresy Grycuk; Zamiast parlamentu - politechnika?; Spinowe zjawisko Halla; Nowe tablice przypominające odkrycia fizyczne; Cernowskie Monte Carlo w medycynie; Tsunami zarejestrowane w CERN-ie; Poszukiwanie antyhelu nad Antarktydą; Skąd się bierze kształt stalaktytów?; Academia po polsku; Allan Bromley 1926-2005 s. 186