Postępy Fizyki 56 (4)

Tom

56

Zeszyt

4

Rok

2005
Postępy Fizyki 56 (4) 2005

Przedstawiamy Wam dziś powakacyjny, przedzjazdowy zeszyt Postępów. 

Znajdziecie w nim artykuł Józefa Spałka o publikacjach Władysława Natansona dotyczących statystyki fotonów. Publikacje te były wcześniejsze od prac Bosego i Einsteina. Pytanie, czy uznanie pierwszeństwa w nauce jest ważne, wydaje się pytaniem retorycznym. Nagradzanie pionierów jest jednym z wypracowanych przez społeczeństwo mechanizmów stymulujących rozwój nauki. Wykład noblowski Franka Wilczka opisuje ciąg zdarzeń, które doprowadziły do nagrodzonych odkryć. Mogłoby się wydawać, że odkrycia te były nieuniknione - jeśli nie zrobiliby tego Laureaci, zrobiłby to niedługo później ktos inny. Ale rywalizacja o palmę pierwszeństwa i powszechne uznanie jest jedną z motywacji do intensywnej pracy - choć nie mniej ważna jest przygoda związana z odkrywaniem tajemnic. 

Zapewne trochę inna niż w badaniach fundamentalnych jest motywacja w przypadku takich dziedzin, które mogą w krótkim czasie prowadzić do praktycznych zastosowań i którymi w związku z tym zainteresowany jest przemysł. Artykuł o perspektywach energetyki wodorowej zwraca naszą uwagę na ważne problemy cywilizacyjne. Ale pokazuje również, że nawet jeśli koncepcja jest jasna i nie brakuje pieniędzy, badania mogłyby być prawdziwym wyzwaniem. 

Życzę inspirującej lektury i. .. do zobaczenia na Zjeździe! 

Marek Więckowski