Postępy Fizyki 55 (5)

Tom

55

Zeszyt

5

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (5) 2004

Postępy od wielu już lat publikują polskie tłumaczenia wykładów laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Ukazują się one w ostatnich zeszytach tomu z roku następnego lub jeszcze później, bowiem Laureaci przesyłają ich ostateczne wersje do Fundacji Nobla zwykle dopiero po paru miesiącach, a i przygotowanie przekładów oraz prace redakcyjne zajmują nieco czasu. W tym numerze znajdą więc Państwo wykład Aleksieja Abrikosowa, laureata z roku 2003, poświęcony interpretacji zjawiska nadprzewodnictwa i sieciom wirów w nadprzewodnikach, choć czas płynie i już wiadomo, że w tym roku Nagrodą uhonorowano badaczy za osiągnięcia dotyczące zupełnie innej tematyki - asymptotycznej swobody kwarków. 

Z wielką przyjemnością Zapraszam Państwa do lektury rozmowy czterech znanych fizyków jądrowych z prof. Zdzisławem Wilhelmim o rozwoju ich dziedziny w Warszawie i nie tylko. Kolejne redakcje Postępów zawsze uważały publikację osobistych wypowiedzi najwybitniejszych fizyków polskich za jedną z najważniejszych misji czasopisma, tak też jest i tym razem. Dziękujemy Profesorowi za podjęcie trudu rzetelnego i szczegółowego przedstawienia współtworzonej w wielkiej mierze przez siebie historii fizyki jądrowej "na Hożej", a jego interlokutorom jesteśmy wdzięczni za przygotowanie redakcyjne Rozmowy do druku.

Polecam wreszcie Państwa uwadze przekład interesującego artykułu Helen Quinn o zagadkowej asymetrii między ilością materii i antymaterii we Wszechświecie. Życzę przyjemnej lektury, 

Jerzy Gronkowski

Spis treści:
 
  1. PTF - Działalność Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 1947-2004 - Oddział Gdański Anna Urbanowicz, Stanisław Zachara, Ryszard Drozdowski s. 194
  2. Nadprzewodniki drugiego rodzaju i sieć wirów Aleksiej A. Abrikosow s. 199
  3. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - 40. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej Jerzy Kowalski-Glikman s. 204
  4. Fizyka jądrowa w ośrodku warszawskim: rozmowa ze Zdzisławem Wilhelmim s. 205
  5. Asymetria między materią i antymaterią tłum. Helen R. Quinn
  6. NOWI PROFESOROWIE Marek Urbanik, Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak, Andrzej Antoni Kowalczyk, Włodzimierz Kucharczyk s. 232
  7. RECENZJE Lucjan Piela: Idee chemii kwantowej rec. Jerzy Konarski s. 234
  8. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Polska członkiem ESRF; Pamięci Władysława Natansona; : Kryształowa Brukselka w Bronowicach; : Nazwa pierwiastka 111; Naruszenie parzystości w rozpraszaniu elektron-elektron; Zerowa rozszerzalność cieplna; Trójkąt bermudzki dla satelitów?; : Konferencja optyki stosowanej s. 236
  9. NOWE KSIĄŻKI s. 240