Postępy Fizyki 55 (1)

Tom

55

Zeszyt

1

Rok

2004
Postępy Fizyki 55 (1) 2004

Zaczynamy drugi rok nieco odmienionych Postępów - mamy kolorowe okładki, sporo informacji krótkich, po części wydzielonych z Kroniki, więcej piszemy o sprawach środowiska fizyków i samych fizykach (z życia PTF, nowi profesorowie, jubileusze, wspomnienia). 

Z różnych zamierzeń sprzed roku nie bardzo nam się udała akcja zdobywania reklam. Po roku stwierdzamy, że stale pomagały nam - i nadal pomagają - dwie firmy: Eurotek International i Wydawnictwo Naukowe PWN. Bez wątpienia zawdzięczamy to wielkiej życzliwosci i sympatii pani dyrektor Anny Szemberg z PWN-u i pana doktora Józefa Dresnera z Euroteku. Dziękujemy Ci, Anko, dziękujemy Ci, Józku. Może tym śladem pójdą i inni. . . 

Co polecamy w tym zeszycie? Chyba wszystko, bo myślimy, że każdy znajdzie coś dla siebie - poważny wykład noblowski Giacconiego lub dowcipne strzały z bicza Tomaszewskiego j Pierańskiego, nowości ze świata najcięższych pierwiastów lub informacje o Noblu 2003 za nadprzewodnictwo i nadciekłość, rozważania o przyszłości fizyki zabawek lub jakże wciąż aktualny odczyt Ottona Nikodyma (z 1929 r.l) o.znaczeniu matematyki czystej dla społeczeństwa. A jest też w tym zeszycie wspomnienie, recenzja, Kronika oraz informacje z życia Towarzystwa, w tym prezentacja laureatów Medalu Smoluchowskiego 

Ciekawej lektury, 

Mirek Łukaszewski