Postępy Fizyki 54 (4)

Tom

54

Zeszyt

4

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (4) 2003

Zeszyt, który Wam przedstawiamy, jest - jak należy - nieco wakacyjny: nie zawiera bardzo długich artykułów, lecz wiele tekstów krótszych na dość zróżnicowane tematy. Otwiera go artykuł prof. Janusza Zakrzewskiego, będący swego rodzaju remanentem wiedzy o cząstkach elementarnych. Stąd już tylko krok do tekstu Johna Marbugera , doradcy naukowego prezydenta USA, o wymownym tytule "Mówmy prawdę o fizyce cząstek", analizującego przyszłość badań doświadczalnych w tej krytycznie ważnej dziedzinie fizyki w kontekście możliwości budowy dalszych akceleratorów cząstek. Wiąże się z tym też artykuł Haralda Fritzscha o tym, czy stałe podstawowe są naprawdę stałe. 

Artykuły Marii Baster-Grząślewicz "Co każdy człowiek o fizyce wiedzieć powinien" oraz Adama Sobiczewskiego " Nowa kadencja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów" dotyczą zawsze obecnych w Postępach nurtów: dydaktycznego i informacyjnego. Z pewnością nie jest nam obojętne, jak skutecznie uczyć dziś fizyki oraz jak działa CK, od której zależy praktyka nadawania stopni i tytułów. 

Najbardziej "wakacyjna" - nieco żartobliwa - jest bez wątpienia krótka notatka Artura Łozińskiego i Karola Życzkowskiego o "euroatraktorze" - trochę szkoda, że nie udało nam się jej wydrukować przed referendum akcesyjnym. Jak zwykle, przedstawiamy nowych profesorów, tym razem Krzysztofa Kąkola z Krakowa i Marka Pajka z Kielc. Obu Panom Profesorom gratulujemy!

Mirek Łukaszewski