Postępy Fizyki 54 (4)

Tom

54

Zeszyt

4

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (4) 2003

Zeszyt, który Wam przedstawiamy, jest - jak należy - nieco wakacyjny: nie zawiera bardzo długich artykułów, lecz wiele tekstów krótszych na dość zróżnicowane tematy. Otwiera go artykuł prof. Janusza Zakrzewskiego, będący swego rodzaju remanentem wiedzy o cząstkach elementarnych. Stąd już tylko krok do tekstu Johna Marbugera , doradcy naukowego prezydenta USA, o wymownym tytule "Mówmy prawdę o fizyce cząstek", analizującego przyszłość badań doświadczalnych w tej krytycznie ważnej dziedzinie fizyki w kontekście możliwości budowy dalszych akceleratorów cząstek. Wiąże się z tym też artykuł Haralda Fritzscha o tym, czy stałe podstawowe są naprawdę stałe. 

Artykuły Marii Baster-Grząślewicz "Co każdy człowiek o fizyce wiedzieć powinien" oraz Adama Sobiczewskiego " Nowa kadencja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów" dotyczą zawsze obecnych w Postępach nurtów: dydaktycznego i informacyjnego. Z pewnością nie jest nam obojętne, jak skutecznie uczyć dziś fizyki oraz jak działa CK, od której zależy praktyka nadawania stopni i tytułów. 

Najbardziej "wakacyjna" - nieco żartobliwa - jest bez wątpienia krótka notatka Artura Łozińskiego i Karola Życzkowskiego o "euroatraktorze" - trochę szkoda, że nie udało nam się jej wydrukować przed referendum akcesyjnym. Jak zwykle, przedstawiamy nowych profesorów, tym razem Krzysztofa Kąkola z Krakowa i Marka Pajka z Kielc. Obu Panom Profesorom gratulujemy!

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
 1. PTF : Koło Nauczycielskie przy OZ PTF ; : "Wszechobecna energia" ; : Oddział Wrocławski ; , , : Sekcja Młodych
 2. Cząstki Modelu Standardowego: co nowego? Janusz A. Zakrzewski s. 143
 3. Mówmy prawdę o fizyce cząstek John Marburger, tłum. Magdalena Staszels. 150
 4. Czy stałe podstawowe są naprawdę stałe? Harald Fritzsch, tłum: Barbara Wojtowiczs. 153
 5. Nowa kadencja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Adam Sobiczewski s. 157
 6. Co każdy człowiek o fizyce wiedzieć powinien Maria Baster-Grząślewicz s. 161
 7. Euroatraktor: o losowych układach dynamicznych Artur Łoziński, Karol Życzkowski s. 168
 8. NOWI PROFESOROWIE Krzysztof Kąkol, Marek Pajek s. 173
 9. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - 39. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej - Sympozjum w 50. rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Ludwik Turko, Paweł Tomaszewski s. 174
 10. RECENZJE Hans Breuer: Atlas fizyki rec. Władysław Przygocki, Andrzej Włochowicz: Fulereny i nanorurki. Własności i zastosowanie rec. Małgorzata Klisowska, Andrzej Burian s. 176
 11. KRONIKA Tytuły profesorskie; : Nowa pracownia detektorowa; Udział fizyki w gospodarce Wielkiej Brytanii; Lise Meitner na scenie; : 150 rocznica urodzin Lorentza; : 150 rocznica urodzin Kamerlingh Onnesa; Gyorgy Marx 1927-2002 s. 180
 12. NOWE KSIĄŻKI s. 184