Postępy Fizyki 54 (3)

Tom

54

Zeszyt

3

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (3) 2003

Tym razem nie jesteśmy w czarnej sukience - mimo że mała czarna jest dobra na wszystkie okazje - teraz proponujemy coś jaśniejszego. Ważniejsze jednak to, co w srodku. W tym zeszycie zamieszczamy interesujący artykuł Andrzeja Krasińskiego o kształtowaniu się pojęcia i teorii względności.Ciekawy, bo m.in. burzy niektóre mity. Polecamy też artykuł Manfreda Schroedera o rozpoznawaniu i syntezie mowy: Postępy w tej dziedzinie ułatwiają względnie normalne życie wielu niepełnosprawnym. Autor jest również mistrzem grafiki komputerowej, co można podziwiać na naszej okładce. 

Działalność, szczególnie związaną z Wrocławiem, Mieczysława Wolfkego, jednego z najwybitniejszych polskich fizyków, omawia artykuł wrocławianina, prof. Adama Kiejny. 

Już w drugim kolejnym zeszycie przedstawiamy sylwetki naszych kolegów, ktorzy ostatnio otrzymali tytuł profesora. Uważamy, że dobrze wiedzieć, kim są fizycy wchodzący do tego zaszczytnego grona. 

Pewnie zauważyli Państwo, że z Kroniki zniknęły notatki dotyczące PTF. Zniknęły z Kroniki, ale oczywiście nie z Postępów. Są w zeszycie, tylko rozrzucone na różnych stronicach. Odnajdą je Państwo łatwo, bo towarzyszy im logo naszego Towarzystwa. 

Żadne czasopismo nie może spełniać swego zadania bez kontaktu z Czytelnikami. Zechciejcie Państwo przekazywać Redakcji swoje uwagi o Postępach.

Barbara Wójtowicz

Spis treści:
 
  1. PTF Nagroda Smoluchowskiego-Warburga ; : Oddział Warszawski ; : Oddział Zielonogórski ; : Konwersatorium w Katowicach s. 94
  2. Jak powstawała teoria względności Andrzej Krasiński s. 95
  3. Automatyczne rozpoznawanie i synteza mowy Manfred Schroeder, tłum. Jerzy Gronkowski s. 107
  4. Mieczysław Wolfke: życie i działalność naukowa Adam Kiejna s. 113
  5. Jeszcze o prostej dostatecznie grubej: w odpowiedzi M.W. Gutowskiemu Andrzej Zięba s. 123
  6. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Zastosowania procesów stochastycznych - EURODIM 2002 Marcin Kostur, Maria Suszyńska s. 131
  7. RECENZJE J.R. Dorfman: Wprowadzenie do teorii chaosu w nierównowagowej mechanice statystycznej rec. Paul Davies: Niedokończona rewolucja Einsteina rec. Marek Wolf, Andrzej Woszczyna s. 133
  8. NOWI PROFESOROWIE Józef Eugeniusz Sienkiewicz, Witold Bardyszewski s. 135
  9. KRONIKA Tytuły profesorskie; Pięćdziesiąt lat hiperjąder; 50 lat poznańskiej szkoły Arkadiusza Piekary; Zapowiedzi prezesa PAN; : Urodziny Dopplera; Pierwszy laureat Nagrody Abela; Irlandia inwestuje w przyszłość swojej nauki; Największa kamera cyfrowa; Śpiewające diuny; Akronimy telekomunikacji optycznej; : Janusz Zieliński 1951-2002; Jean Brossel 1918-2003 s. 136
  10. NOWE KSIĄŻKI s. 140