Postępy Fizyki 54 (1)

Tom

54

Zeszyt

1

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (1) 2003

Nasze czasopismo, upowszechniające wiedzę fizyczną i służące środowisku polskich fizyków już od ponad 50 lat, musi lepiej dostosować się do wymogów dzisiejszych czasów. Pierwszy krok w tym kierunku został uczyniony w 1998 r. i polegał na zmianie formatu, przejściu na dwuszpaltowy skład oraz wprowadzeniu ilustracji na okładce. Redakcja Postępów podjęła obecnie trud kolejnego unowocześnienia formy i uatrakcyjnienia zawartości czasopisma, rozumiejąc, że tylko w ten sposób można liczyć na zdobycie młodych czytelników, przyzwyczajonych do kolorowej grafiki komputerowej oraz Internetu. Zarząd Główny PTF w pełni popiera tę inicjatywę, tym bardziej, że ze względu na zmniejszające się subwencje od dotychczasowych sponsorów, a w szczególności Komitetu Badań Naukowych, Postępy będą w przyszłości zmuszone do systematycznego pozyskiwania funduszy także z innych źródeł, np. od firm zamieszczających reklamy swych produktów. 

Na zmianę szaty graficznej pisma nakłada się zmiana redaktora naczelnego. Stanowisko to ZG PTF powierza Jerzemu Gronkowskiemu, członkowi Komitetu Redakcyjnego PF od ponad 6 lat. Dotychczasowy redaktor naczelny, Adam Sobiczewski, pełniący tę funkcję od ponad 25 lat i wybitnie zasłużony dla utrzymywania przez cały ten okres wysokiego poziomu czasopisma, na prośbę ZG PTF będzie nadal wspierał zespół Postępów jako Redaktor Honorowy. Zarząd Główny życzy Redakcji sukcesów w jej działalności na rzecz środowiska polskich fizyków, wyrażając przekonanie, że Postępom w nowej szacie uda się zachować wysoki poziom merytoryczny. Zarazem ZG apeluje do członków PTF oraz innych osób, którym leży na sercu rozwój fizyki w Polsce, o aktywne wsparcie naszego wspólnego czasopisma przez jego prenumerowanie i przysyłanie do Redakcji wszelkich materiałów mogących zainteresować wszystkich czytelników.

prof. Maciej Kolwas - prezes PTF