Postępy Fizyki 54 (1)

Tom

54

Zeszyt

1

Rok

2003
Postępy Fizyki 54 (1) 2003

Nasze czasopismo, upowszechniające wiedzę fizyczną i służące środowisku polskich fizyków już od ponad 50 lat, musi lepiej dostosować się do wymogów dzisiejszych czasów. Pierwszy krok w tym kierunku został uczyniony w 1998 r. i polegał na zmianie formatu, przejściu na dwuszpaltowy skład oraz wprowadzeniu ilustracji na okładce. Redakcja Postępów podjęła obecnie trud kolejnego unowocześnienia formy i uatrakcyjnienia zawartości czasopisma, rozumiejąc, że tylko w ten sposób można liczyć na zdobycie młodych czytelników, przyzwyczajonych do kolorowej grafiki komputerowej oraz Internetu. Zarząd Główny PTF w pełni popiera tę inicjatywę, tym bardziej, że ze względu na zmniejszające się subwencje od dotychczasowych sponsorów, a w szczególności Komitetu Badań Naukowych, Postępy będą w przyszłości zmuszone do systematycznego pozyskiwania funduszy także z innych źródeł, np. od firm zamieszczających reklamy swych produktów. 

Na zmianę szaty graficznej pisma nakłada się zmiana redaktora naczelnego. Stanowisko to ZG PTF powierza Jerzemu Gronkowskiemu, członkowi Komitetu Redakcyjnego PF od ponad 6 lat. Dotychczasowy redaktor naczelny, Adam Sobiczewski, pełniący tę funkcję od ponad 25 lat i wybitnie zasłużony dla utrzymywania przez cały ten okres wysokiego poziomu czasopisma, na prośbę ZG PTF będzie nadal wspierał zespół Postępów jako Redaktor Honorowy. Zarząd Główny życzy Redakcji sukcesów w jej działalności na rzecz środowiska polskich fizyków, wyrażając przekonanie, że Postępom w nowej szacie uda się zachować wysoki poziom merytoryczny. Zarazem ZG apeluje do członków PTF oraz innych osób, którym leży na sercu rozwój fizyki w Polsce, o aktywne wsparcie naszego wspólnego czasopisma przez jego prenumerowanie i przysyłanie do Redakcji wszelkich materiałów mogących zainteresować wszystkich czytelników.

prof. Maciej Kolwas - prezes PTF

Spis treści:
 
  1. NAGRODA NOBLA 2002 : Nobel za neutrina kosmiczne : Nobel za astronomię rentgenowską s. 3
  2. Produkcja zimnego antywodoru Magdalena Kowalska s. 9
  3. Gdy atomy zachowują się jak fale: kondensacja Bosego-Einsteina i laser atomowy Wolfgang Ketterle, tłum: Radka Bach s. 11
  4. Refleksje na temat rozumienia fizyki Jerzy Kuczyński s. 33
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI - Jak uczyć fizyki współczesnej , , - Physics, Atoms and All That 2002 Urszula Woźnikowska-Bezak, Jakub Zakrzewski, Roman Marcinek, Jacek Bieroń s. 36
  6. RECENZJE David J. Griffiths: Podstawy elektrodynamiki; Robert A.W. Johnstone, Malcolm E. Rose: Spektrometria mas - Podręcznik dla chemików i biochemików; Iwo i Iwona Białyniccy-Birula: Modelowanie rzeczywistości: od gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga rec. Adam Bechler, Stanisław Hałas, Piotr Garbaczewski s. 39
  7. KRONIKA PTF: : Medal Smoluchowskiego, Składki, : Nagroda im. Profesora Włodzimierza Żuka; Tytuły profesorskie; Nagrody FNP; 50 lat PAN; Następny dyrektor CERN-u; Archiwa MIT w sieci; Victor F. Weisskopf 1908-2002; Peter Gabriel Bergmann 1915-2002 s. 43
  8. NOWE KSIĄŻKI s. 48