Postępy Fizyki 53 (2)

Tom

53

Zeszyt

2

Rok

2002
Postępy Fizyki 53 (2) 2002
Spis treści:
 
  1. Stan i perspektywy fizyki plazmy oraz badań nad kontrolowanymi reakcjami syntezy jądrowej Marek J. Sadowski s. 57
  2. W kierunku unifikacji oddziaływań: teorie z dodatkowymi wymiarami Zygmunt Lalak s. 68
  3. Matematyka i fizyka: matka i córka czy siostry? tłum. Władimir I. Arnold
  4. 50 lat Olimpiad Fizycznych Jan Mostowski s. 89
  5. Mechanika kwantowa wkracza do szkoły tłum. Franz Bader
  6. Lasery światłowodowe wzbudzane podczerwienią Franciszek Kaczmarek s. 98
  7. - Pomiary Temperatury i Ciepła w Przemyśle i Nauce Anna Szmyrka-Grzebyk s. 102
  8. - 13. Międzynarodowa Konferencja Wzrostu Kryształów ICCG-13 Keshra Sangwal s. 103
  9. Antoni Śliwiński: Ultradźwięki i ich zastosowania rec. Andrzej Leszczyński s. 105

Pobierz