Postępy Fizyki 53 (1)

Tom

53

Zeszyt

1

Rok

2002
Postępy Fizyki 53 (1) 2002
Spis treści:
 
  1. Pola quasi-elektryczne i przesunięcia fazowe, czyli jak nauczyć elektrony nowych sztuczek tłum. Herbert Kroemer
  2. Stałe fizyczne Maciej Suffczyński, Paweł Janiszewski s. 16
  3. Czy fizyka ma szansę w XXI wieku? Józef Spałek s. 19
  4. 50 lat fizyki na Politechnice Częstochowskiej Jerzy J. Wysłocki s. 26
  5. Podstawowe doświadczenia pokazowe z reologii i magnetoreologii Stanisław Bednarek s. 33
  6. - XXXVI Zjazd Fizyków Polskich Mirosław Łukaszewski s. 41
  7. - Niskowymiarowe i nanostrukturalne materiały molekularne Iwona Olejniczak s. 44
  8. Duch a atomie, oprac. P.C.W. Davies i J.R. Brown rec. Jerzy Kamiński s. 45
  9. - W sprawie uwag na temat nauczania fizyki Stanisław Bednarek s. 47
  10. - Nobel z fizyki za kondensację Bosego-Einsteina Kazimierz Rzążewski s. 49