Postępy Fizyki 52 (1)

Tom

52

Zeszyt

1

Rok

2001
Postępy Fizyki 52 (1) 2001
Spis treści:
 
  1. Twarzą w twarz z nieskończonością tłum. Gerard 't Hooft
  2. Od zakładu Instytutu Fizyki do Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Jan Stankowski, Narcyz Piślewski s. 10
  3. Uwagi o funkcjonowaniu studenckich pracowni fizycznych Tomasz Morek s. 38
  4. - SGS 2000 Jacek Szuber s. 41
  5. 100 lat fizyki na Politechnice Warszawskiej, praca zbiorowa pod redakcją Władysława Bogusza, Stefana Ćwioka i Jerzego Jasińskiego rec. Józef Hurwic s. 42
  6. Słownik fizyki, pod redakcją Alana Isaacsa rec. Andrzej Zastawny s. 44
  7. - O ciekawych książkach popularnonaukowych Wojciech Łużny s. 46
  8. - O hipotezie tworzenia materii Bernard Jancewicz s. 47
  9. - Uwagi o hipotezie "kreacji materii" Michał Jaroszyński s. 48