Postępy Fizyki 51 (6)

Tom

51

Zeszyt

6

Rok

2000
Postępy Fizyki 51 (6) 2000
Spis treści:
 
  1. Od oddziaływań słabych do grawitacji tłum. Martinus J.G. Veltman
  2. Stulecie wzoru i stałej Plancka Adam Kiejna s. 294
  3. Zdzisław Szymański 1926 - 1999 Janusz Dąbrowski s. 303
  4. Badanie zjawisk towarzyszących rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych w powietrzu Mikołaj Rozwadowski, Bengt Sandell s. 306
  5. Symulacja akustyczna dwuwymiarowego kryształu fotonowego Kamil Szczegot, Jarosław Piotrowski, Radosław Smolec, Katarzyna Surowiecka s. 310
  6. - Teoria skalowania i układy nieuporządkowane Adam Gadomski s. 321
  7. Charles Kittel: Wstęp do fizyki ciała stałego rec. Karol Krop s. 323