Postępy Fizyki 51 (2)

Tom

51

Zeszyt

2

Rok

2000
Postępy Fizyki 51 (2) 2000
Spis treści:
 
  1. Nowe tendencje w rozwoju detektorów promieniowania elektromagnetycznego Antoni Rogalski s. 57
  2. Ułamkowe kwantowanie tłum. Robert B. Laughlin
  3. Czy grozi nam rewolucja w nauczaniu fizyki Zofia Gołąb-Meyer s. 85
  4. Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów Henryk Szydłowski s. 92
  5. - Statistical Physics Applied to Practical Problems Adam Gadomski s. 98
  6. - TEMPMEKO '99 Anna Szmyrka-Grzebyk s. 99
  7. Klaus Hoffmann: J. Robert Oppenheimer, twórca pierwszej bomby atomowej rec. Jan Żylicz s. 100
  8. - Jaka jest pozycja w świecie polskiej fizyki wysokich energii? Krzysztof Fiałkowski s. 102
  9. - Wzrost znaczenia Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych dla polskiej nauki Andrzej Budzanowski, Andrzej Hrynkiewicz, Jerzy Janik, Ryszard Sosnowski s. 103