Postępy Fizyki 51 (1)

Tom

51

Zeszyt

1

Rok

2000
Postępy Fizyki 51 (1) 2000
Spis treści:
 
  1. Świat skorelowanych fermionów: lokalizacja Motta i ciecze kwantowe superciężkich kwazicząstek Józef Spałek s. 1
  2. Zastosowania laserów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych Alfreda Graczyk, Mirosław Kwaśny, Zygmunt Mierczyk s. 16
  3. Spinowy stan Peierlsa tłum. Michael Weiden
  4. Budowa i rozwój Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego za czasów Ottona Lummera tłum. Reimund Torge
  5. XII Zjazd Fizyków Polskich s. 41
  6. - XXXV Zjazd Fizyków Polskich w Białymstoku Aleksandra Kopystyńska s. 42
  7. - XIII Sympozjum Maksa Borna Stanisław Cebrat, Mirosław R. Dudek s. 44
  8. Klaus Hoffmann: Wina i odpowiedzialność, Otto Hahn - konflikty uczonego rec. Jan Żylicz s. 45
  9. - Oceńmy nowe podręczniki Zofia Gołąb-Meyer s. 47
  10. - Nauczyciele fizyki chcą się kształcić Henryk Szydłowski s. 47