Postępy Fizyki 50 (zeszyt dodatkowy)

Tom

50

Zeszyt

dod.

Rok

1998
Postępy Fizyki 50 (zesz. dodatkowy) 1999

Zeszyt dodatkowy : Materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich Białystok, 20-23 Września 1999 r. - część I

Spis treści:
 
 1. XXXV Zjazd Fizyków Polskich
 2. Sponsorzy Zjazdu
 3. Program Zjazdu
 4. P. Haensel - Jądra atomowe we wnętrzu gwiazd neutronowych
 5. M. Demiański - Granice Wszechświata
 6. K. Wierzbanowski, A. Baczmański, J. Tarasiuk - Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
 7. A. Rogalski - Nowe trendy w rozwoju detektorów promieniowania elektromagnetycznego
 8. E. Leja, T. Pisarkiewicz - Od fizyki cienkich warstw do technologii przemysłowej
 9. J. Klamut, T. Palewski - Możliwości badań w silnych polach magnetycznych
 10. M. Kuś - Komputery kwantowe
 11. T. Czosnyka - Dzień dzisiejszy i plany badań warszawskiego cyklotronu ciężkich jonów
 12. D. Kiełczewska - Na tropie masy neutrin
 13. S. Taczanowski - Transmutacje, układy pod krytyczne
  i energia
 14. J. Turnau - o popularyzacji fizyki w szerokim rozumieniu
 15. A. Guterch, M. Grad - Sejsmiczny eksperyment POLONAISE '97
 16. M. Lewandowski - Geomagnetyzm i jego znaczenie dla rekonstrukcji globalnych procesów geodynamicznych (ruchy kontynentów, ewolucja Ziemi)
 17. R. Teisseyre, Z. Czechowski - Procesy fizyczne w ogniskach trzęsień ziemi
 18. S. Chudzyński, A. Czyżewski, W. Skubiszak, T. Stacewicz, K. Stelmaszczyk, A. Szymański, K. Ernst - Lidar w badaniach atmosfery
 19. A. Hrynkiewicz - Źródła promieniowania jonizującego w środowisku
 20. J. M. Baranowski - Lasery niebieskie
 21. M. Brewczyk, K. Rzążewski - Kondensat Bosego- Einsteina - nowy stan materii
 22. J Kossut - Rola wymiaru układu fizycznego na przykładzie półprzewodników
 23. J. Korecki - Niskowymiarowe magnetyki
 24. J. A. Hołyst - Metody fizyki w ekonomii i socjologii
 25. H. Szydłowski - Wykorzystanie komputera w kształceniu fizyków: stan obecny i perspektywy
 26. J. Gajewski - IdS - Program "Internet dla Szkół"
 27. D. Bauman - Nauczanie fizyki w wyższych szkołach technicznych
 28. W. Błasiak - Zadania, szanse i ograniczenia dydaktyki fizyki w świetle reformy systemu edukacji
 29. J. Ginter - Ruchome ilustracje do "Fizyki fal"
 30. Z. Gołąb-Meyer - Czy zagraża nam rewolucja w nauczaniu fizyki?
 31. E. Kapuścik - Czego łatwiej się nauczyć: fizyki czy gry w szachy?
 32. J. Warczewski - Dydaktyka fizyki jako dyscyplina naukowa
 33. G. Kontrym-Sznajd - Kwanty anihilacji elektron-pozyton w diagnostyce medycznej i badaniu struktury elektronowej
 34. T. Dohnalik - Tomografia NMR z użyciem gazów szlachetnych spolaryzowanych optycznie
 35. S. Drożdż, J. Kwapień - Efekty synchronizacji w funkcjonowaniu mózgu
 36. A. Graczyk, M. Kwaśny, Z. Mierczyk - Zastosowania laserów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych