Postępy Fizyki 50 (5)

Tom

50

Zeszyt

5

Rok

1998
Postępy Fizyki 50 (5) 1999
Spis treści:
 
 1. Plazma kwarkowo-gluonowa Stanisław Mrówczyński s. 225
 2. Elektroencefalogram i przybliżenia adaptacyjne Piotr J. Durka s. 234
 3. Szyby samochodowe niewidoczne, póki całe John Broadshaw, tłum. Andrzej Majhofer s. 241
 4. RÓŻNE: O błędach fizyków Pierre-Gilles de Gennes, tłum. Jerzy Gronkowski s. 248
 5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Leopold Infeld, jakim go pamiętam Ryszard Gajewski s. 259
 6. NOWOŚCI NAUKOWE: Synteza nowych pierwiastków w Berkeley Adam Sobiczewski s. 264
 7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Ogólnopolskie Seminarium Rozpraszania Neutronów; "Od kosmologii do kwantowej grawitacji" Andrzej Czachor, Andrzej Szytuła; Marek Demiański s. 267
 8. RECENZJE: Edmond de Hoffmann, Jean Charette, Vincent Stroobant: Spektrometria mas; J.J. Binney, N.J. Dowrick, A.J. Fisher, M.E.J. Newman: Zjawiska krytyczne. Wstęp do teorii grupy renormalizacji; Brian G. Wybourne: Physics as a Journey; Steven Weinberg: Teoria pól kwantowych, t. 1. Podstawy rec. Stanisław Hałas; Łukasz A. Turski; Jan Mostowski; Jerzy Lukierski s. 268
 9. LISTY DO REDAKCJI: Spór dotyczący początku XXI wieku Jan Stankowski s. 274
 10. KRONIKA: PTF: Oddział Krakowski, Oddział Lubelski, Oddział Rzeszowski; Nominacje profesorskie; Medal Maxa Borna; Subsydia FNP dla uczonych; Doktorat h.c. Czesława Lewy; Józef Hurwic w Krakowie; Soros kończy pomoc dla naukowców i nauczycieli rosyjskich; Migracja plutonu; Protest recenzenta; Ilu mamy krewnych?; Ernst Ising (1900 - 1998); Jan Grębski (1911 - 1999); Alex Hubert (1938 - 1999); Gerhard Herzberg (1904 - 1999) s. 276
 11. KALENDARZ IMPREZ s. 283
 12. NOWE KSIĄŻKI s. 284