Postępy Fizyki 50 (2)

Tom

50

Zeszyt

2

Rok

1999
Postępy Fizyki 50 (2) 1999
Spis treści:
 
  1. Wspomnienia Bieżące informacje o Polskiej Akademii Umiejętności Społeczne i ekonomiczne aspekty związku nauki z nauczaniem Granty KBN z fizyki: XIV i XV konkurs WSPOMNIENIA - ROCZNICE, Jan Rzewuski, RÓŻNE, Andrzej Hrynkiewicz, Adam Sobiczewski, Jan Mostowski s. 57
  2. II Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki - Przejścia fazowe i zjawiska krytyczne - ION '98 - The Jabłoński Centennial Conference on Luminescence and Photophysics
  3. Donald Goldsmith: Największa pomyłka Einsteina? Stała kosmologiczna i inne niewiadome w fizyce Wszechświata rec. - Krakowski Jarmark Fizyczny PTF: Medal Smoluchowskiego, Nagrody PTF,
  4. DYDAKTYKA FIZYKI, Andrzej Zięba, 
  5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI, Zbigniew Kletowski, Janusz M. Zinkiewicz, Marek Sowa, Wiesław Nowak, 
  6. RECENZJE, Leszek M. Sokołowski, 
  7. LISTY DO REDAKCJI, Józef K. Mościcki, 
  8. KRONIKA - Oddział Szczeciński; Nominacje profesorskie; Andrzej Hrynkiewicz doktorem h.c. UMCS; Uhonorowanie polskich fizyków; Spotkanie dziekanów wydziałów fizyki i dyrektorów instytutów fizyki; ECT*; II Festiwal Nauki w Warszawie; Spór o prawa do zaginionego wykładu; Cecylia Wesołowska 1920 - 1998; Fryderyk Reines 1918 - 1998 
  9. KALENDARZ IMPREZ,
  10. NOWE KSIĄŻKI s. 92