Postępy Fizyki 50 (1)

Tom

49

Zeszyt

1

Rok

1999
Postępy Fizyki 50 (1) 1999

W bieżącym roku upływa 50 lat od chwili założenia Postępów Fizyki, w celu "krzewienia wiedzy fizycznej w Polsce" . 

W zamierzeniu twórców pisma "Postępy Fizyki nie mają być pismem popularnym w najpełniejszym znaczeniu tego wyrażenia. Nasze nowe pismo przeznaczamy dla tych, którzy mając już pewne przygotowanie i interesując się fizyką nie mogą korzystać bezpośrednio z publikacji oryginalnych, przeważnie zbyt specjalnych i trudno dostępnych. Spodziewamy się, że Postępy Fizyki podając rzetelne i ścisłe informacje na temat najbardziej aktualnych zagadnień współczesnej fizyki zdobędą sobie licznych Czytelników zarówno spośród studiującej młodzieży, jak i spośród dorosłych" . (...)

Ciekawe jest także zauważyć, że pisali w Postępach znakomici fizycy polscy, ludzie tę fizykę tworzący. Wierzmy, że będzie tak zawsze. Oni sami także te Postępy prowadzili, gdyż nikt inny nie zna i nie rozumie lepiej problemów fizyki w Polsce niż oni sami. Chcielibyśmy w ciągu tego jubileuszowego roku przypomnieć kilka charakterystycznych fragmentów z tego, co ukazało się w tych latach w Postępach.

Redakcja
(cały tekst na s. 3)

Spis treści:
 
  1. 50 lat Postępów Fizyki, s. 3
  2. Manipulowanie atomami za pomocą fotonów tłum. Claude N. Cohen-Tannoudji, s. 4
  3. Fundacja Alfreda Jurzykowskiego Jerzy Krzywicki, Adam Sobiczewski, Aleksander Wolszczan s. 20
  4. Realizacja badań naukowych w warunkach samofinansowania na przykładzie VIGO-System Sp. z o.o. Mirosław Grudzień s. 24
  5. Mojżesz Doliny Krzemowej tłum. Michael Riordan, Lillian Hoddeson
  6. - XI Sympozjum im. Maksa Borna Andrzej Pękalski s. 43
  7. - X Międzynarodowa Szkoła Wzrostu Kryształów Dorota Pawlak s. 44
  8. Roger Penrose: Makroświat, mikroświat i ludzki umysł rec. Piotr Garbaczewski s. 45
  9. PTF: Zmiana w Zarządzie Głównym, PTF wobec projektów reformy systemu edukacji, Oddział Białostocki, Oddział Poznański; Nominacje profesorskie; Nagrody FNP; Nagroda Nobla z fizyki; Nagroda Nobla z chemii; 50 lat optyki stosowanej; Nowe źródło spójnego promieniowania; Projekt Rubbii nowego napędu rakiet; Petawatt; Faraday kontra komórki; Piknik Naukowy w Warszawie po raz drugi