Postępy Fizyki 5 (3)

Tom

5

Zeszyt

3

Rok

1954
Spis treści:
 
 1. L. Natanson - Stefan Pieńkowski (str. 227)
 2. S. Szczeniowski - Wpływ idei Kopernika na rozwój fizyki (str. 239)
 3. T. Skaliński - Właściwości helu w najniższych temperaturach (str. 267)
 4. K. Morkowska - Elektroluminescencja kryształów (str. 293)
 5. K. Rosiński - Nowsze badania widm absorpcyjnych złożonych cząsteczek (str. 305)
 6. J. Szwacka - Badanie promieniotwórczości naturalnej skał metodą klisz fotograficznych (str. 318)
 7. B. Twarowska - Rozkład ciał promieniotwórczych w granitach badany metodą szlifów i emulsji jądrowej (str. 334)
 8. S. Zmysłowska - Wyznaczanie stosunku zawartości toru do uranu w próbkach skał (str. 343)
 9. L. Infeld - Einstein (str. 249)
 10. L. Infeld - Rola teorii względności w nauce (str. 355)
 11. Technika eksperymentalna fizyki jądra atomowego (Z. R.) (str. 368)
 12. I Zjazd Fizyków Węgierskich (K. M.) (str. 375)
 13. Konferencja na temat cząstek elementarnych (M. D.) (str. 377)
 14. "Fizyka i Chemia" - T. Dryński (str. 379)
 15. KRONIKA (str. 381)