Postępy Fizyki 5 (2)

Tom

5

Zeszyt

2

Rok

1954
Postępy Fizyki 5 (2) 1954
Spis treści:
 
  1. L. Sosnowski - Sesja naukowa PAN poświęcona elektronice ciała stałego (str. 119)
  2. M. Suffczyński - Nowe metody w teorii ciała stałego (str. 121)
  3. S. Loria - Magnetooptyczne zjawiska Kerra i Faradaya w ciałach ferromagnetycznych (str. 133)
  4. S. Szczeniowski - Antyferromagnetyki (str. 153)
  5. M. Subotowicz - Stany powierzchniowe (str. 182)
  6. Z. Pająk - Synteza ferroelektryków typu BaTiO3 (str. 212)