Postępy Fizyki 49 (5)

Tom

49

Zeszyt

5

Rok

1997
Postępy Fizyki 49 (5) 1998
Spis treści:
 
 1. Półwzględność w półprzewodnikach Włodzimierz Zawadzki s. 237
 2. Nuklidy dalekie od ścieżki trwałości beta Jan Żylicz s. 247
 3. Szczypczyki i klucze optyczne Miles Padgett, Les Allen, tłum. Hanna Rostkowska-Kowalczyk s. 254
 4. Sztuka pomiaru stanów kwantowych Matthias Freyberger, Patrick Bardroff, Clemens Leichtle, Guenter Schrade, Wolfgang Schleich, tłum. Konrad Banaszek s. 260
 5. WSPOMNIENIA - ROCZNICE: Od odkrycia polonu i radu do wyjaśnienia rozgałęzionego rozpadu potasu-40 Stanisław Hałas s. 268
 6. NOWE URZĄDZENIA I METODY DOŚWIADCZALNE: Skaningowy mikroskop optyczny bliskiego pola Marta Aleszkiewicz s. 274
 7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Fizyka u progu trzeciego tysiąclecia Katarzyna Chałasińska-Macukow s. 283
 8. RECENZJE: Susan Quinn: Życie Marii Curie rec. Józef Hurwic s. 287
 9. LISTY DO REDAKCJI: Cytujmy Acta Physica Polonica Andrzej Białas s. 288
 10. KRONIKA: PTF: Oddział Wrocławski, Liczba członków PTF i prenumeratorów PF; Nominacje profesorskie; Nowi członkowie PAN; Nagroda Smoluchowskiego-Warburga dla Białasa; Nagroda Crafoorda; Niemieckie medale; Medal Diraca; Nagroda Hewletta-Packarda; Komitet Nauki NATO; Pułapka w Krakowie; Kondensacja Bosego-Einsteina w wodorze; XXIX Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna; Jądrowe reaktory mocy; Czujniki oceniają smak; 50 lat Physics Today; Manuskrypty Galileusza w Internecie; Biblioteki przeciw zachłannym wydawcom; Józef Werle (1923 - 1998) s. 289
 11. KALENDARZ IMPREZ s. 296
 12. NOWE KSIĄŻKI s. 296