Postępy Fizyki 48 (5)

Tom

48

Zeszyt

5

Rok

1997
Postępy Fizyki 48 (5) 1997
Spis treści:
 
  1. Ciecz Luttingera w teorii i doświadczeniu K. Byczuk s. 415
  2. Niezwykłe fazy ciekłego 3He D. M. Lee, tłum. M. Załuska-Kotur s. 435
  3. RÓŻNE: Sherlock Holmes bada paradoks EPR C. Jack, tłum. Z. Ajduk s. 483
  4. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Seminarium Fizyki i Chemii Atmosfery NILU'97 H. Z. Wrembel s. 495
  5. RECENZJE: H. Ibach, H. Luth: Fizyka ciała stałego; H. Haken, H. C. Wolf: Atomy i kwanty. wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej rec. M. Załużny; A. Raczyński s. 499
  6. LISTY DO REDAKCJI: Apel do fizyków w Polsce E. Kapuścik s. 507
  7. KRONIKA s. 509